Større beskyttelse af kulturarv i væbnet konflikt

Igennem flere år har ODM opfordret regeringen til at tilslutte sig UNESCO-konventionens 2. protokol, der skærper beskyttelsen af kulturværdier i tilfælde af krig. Museernes interesseorganisation glæder sig derfor over regeringens beslutning om en dansk tiltrædelse af protokollen og har i et høringssvar kommenteret det lovforslag, regeringen har sendt i høring.

ODM foreslår højere strafferamme
Lovforslaget foreslår en strafferamme på op til 12 år, hvis man ødelægger kulturarv i forbindelse med en væbnet konflikt. Ifølge ODM burde straffen hæves til samme niveau som i Norge, Sverige og Finland, som er blandt de 72 lande, der har tilsluttet sig protokollen.Vores skandinaviske nabolande har alle tre væsentligt højere straffe for overtrædelse af konventionen. 

Museumsfolk bør gennemgå kulturværdier
Desuden påpeger ODM’s direktør Nils M. Jensen i sit høringssvar, at det er væsentligt, at det bliver fagligt kyndige fra bl.a. museerne, som kommer til at forestå gennemgangen af de danske kulturværdier. Eftersom gennemgangen kan betyde et ressourcetræk hos museer og kulturinstitutioner, bør staten kompensere for opgaven, understreger han.

 

Publiceret:
08/11/2017