Stop nu omprioriteringsbidraget!

Syn for sagen: På baggrund af en forespørgsel fra Zenia Stampe (RV) har kulturministeren udarbejdet en liste over, hvad en fortsættelse af omprioriteringsbidraget på kulturområdet betyder frem mod 2023. Det er trist læsning.

På hele kulturområdet bespares fra 2020 til 2023 i alt 329,9 mio. kr. – oven i de mere end 500 mio. kr., der allerede er besparet. Fra de statslige museer fjernes tilsammen 25,9 mio. kr. og fra de statsanerkendte museer 33,3 mio. kr. Dertil skal lægges andre store nedskæringer til skade for kunst- og kulturarven: Bl.a. 40 mio. kr. fra Det Kongelige Bibliotek og 24,6 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Budskabet er helt enkelt: Stop nu denne vanvittige spareiver på kulturens institutioner… Vi sætter vores lid til kulturens minister.

Se oversigten her 

Publiceret:
05/09/2019