Stor tilfredshed med museernes tilbud

Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Den nationale brugerundersøgelse, årsrapport 2017” er nu offentliggjort: Både danske og udenlandske besøgende vurderer deres besøg på de statsstøttede museer som en endog meget god oplevelse. 

30.000 museumsgæster har besvaret spørgeskemaet, og undersøgelsen kortlægger både udstillingsstedernes brugere og ser på tilfredshed med museernes kerneydelser. Når brugerne på en skala fra 1 til 10 vurderer den samlede oplevelse, der dækker alt fra museernes formidling, atmosfære, brugeroplevelser for børn til muligheden for aktiv deltagelse og service hos de ansatte på museerne, får museerne på tværs af museumstype en gennemsnitlig score på 8,54. 

Kulturminister Mette Bock er tilfreds med resultaterne: ”I år viser museernes brugerundersøgelse, at de besøgende på museerne er meget tilfredse med museernes tilbud. Det skal museerne holde fast i og videreudvikle. Det er også godt, at flere unge under 30 år besøger museerne. Når det kommer til de unge, håber jeg, at museerne vil blive ved med at lægge sig i selen for at være et relevant tilbud. De unge er fremtidens brugere af museerne, og det er deres vaner, der kommer til at præge kommende generationers lyst til at gå på opdagelse i vores fælles kulturarv på museerne”

I en række væsentlige baggrundsartikler debatterer fagfolk aspekter af de fremkomne tal. ODM’s formand Flemming Just: ”Lad os glæde os over, at museerne i disse år er populære som aldrig før. Både når det kommer til antal gæster, men også det indhold som museerne formidler. Det er også af stor interesse, at det tilsyneladende kan konstateres, at museernes publikum, i hvert fald i relation til brugerundersøgelsens resultater, tilsyneladende er knap så optaget af reel brugerinddragelse, som der ellers er skarpt fokus på i de senere år”. En iagttagelse som også medierne er optaget af (berlingske.dk)

Læs mere om brugerundersøgelsen

 

Publiceret:
29/10/2018