Stormøder om statstilskud styrker museernes fælles stemme

Udover nedsættelsen af to visionsgrupper, der frem til 1. december udarbejder forslag til, hvordan statens støtte til museer fremover kan udmøntes, har kulturministeren inviteret det danske museumsvæsen til at levere idéer og forslag. På den baggrund inviterede ODM sine medlemmer til regionale møder og formulerede ODM’s fem principper for fremtidens støttestruktur.

De fire regionale møder, i Viborg, Vejle, Roskilde og Aalborg, har givet ODM’s bestyrelse uundværlig indsigt i de mange og komplekse forhold, medlemmerne mener, kulturministeren bør tage højde for i sit beslutningsgrundlag for en eventuel ændret støttestruktur. Møderne bekræftede yderligere, at museerne ønsker at stå sammen som et samlet dansk museumsvæsen.

Medlemmer klæder ODM på til politiske drøftelser   
”Dialogen med ODM’s medlemmer har været meget vigtig. ODM’s bestyrelse har fået et større overblik og en bred indsigt i vores medlemmers syn på statstilskudsstrukturen og på de fem overordnede principper for fremtidens fordeling af statsstøtten, som ODM’ bestyrelse har udarbejdet, og som dannede udgangspunkt for debatten på møderne.Vi er blevet klædt bedre på til de igangværende og mange kommende drøftelser med politikere, organisationer og andre relevante aktører”, siger ODM’s formand Flemming Just.

ODM’s bestyrelse har på baggrund af medlemmernes input skærpet de fem principper. Læs dem her.

Politikerne skal ikke splitte os
Leder af Konserveringscentret i Vejle, Lise Ræder Knudsen, som deltog i mødet i Vejle, sætter stor pris på det orienterende oplæg, ODM’s bestyrelsesformand og direktør holdt om de fem principper. Og på at ODM har prioriteret at samle museumsbranchen netop nu.

”Det er glædeligt at opleve, at ODM har vokset sig til en slagkraftig organisation. Det har vi brug for. I medierne er der jævnligt indlæg fra enkelte museer, og det er helt forståeligt, men det er vigtigt at vi kan gå ud som en samlet organisation og holde fast i kvaliteten af museumsarbejdet. Som ODM’s formand sagde det på mødet – ingen i museumsverdenen har glæde af, at sagen om museernes statstilskud bliver en alles kamp mod alle, ” siger Lise Ræder Knudsen.

Vigtigt ODM lytter til medlemmer
Leder af Museet på Sønderskov, Bo Ejstrud, er glad for de diskussioner, som mødet i Viborg lagde rammerne om.

”Det er afgørende for museernes fælles fremtid, at vi mødes og diskuterer tilskudsstrukturen. Og det er godt, at ODM positionerer sig og lytter til sine medlemmer,” siger han.

Vi skal sikre plads til alle
Jytte Nielsen, som er leder af Museum Thy, fremhæver også vigtigheden af, at bestyrelsen lytter til medlemmernes perspektiver på statstilskudsdebatten.

”Der er en fantastisk mangfoldighed i det danske museumslandskab. Vi skal vi sikre, at der er plads til alle. Der er en vis sum penge. Det er bedst, at vi er enige om, hvad det er, hvad vi vil arbejde frem imod. Det kræver, at vi får større forståelse for hinanden. Vi er meget forskellige aktører og har derfor selvfølgelig forskellige perspektiver og vilkår, men det er vigtigt at vi står sammen, og derved sikrer museer og kulturarvsarbejde i hele landet,” mener Jytte Nielsen.  

 

 

Publiceret:
01/11/2017