Tillid og sammenhængskraft

Kulturen fylder ikke meget i den landspolitiske debat, hvilket da også var et gennemgående tema i indlæg fra kulturens aktører i den forgangne valgkamp. Et pejlemærke for kulturens rolle i fremtidens landspolitik kunne derfor være det 18-siderspapir, der danner grundlag for den nye socialdemokratiske mindretalsregering.

Ved gennemlæsning med kulturpolitiske briller er det overordentligt svært ikke at blive skuffet, for kulturens rolle i samfundsudviklingen nævnes ikke med et eneste ord. Der er ikke et ord eller en linje om, hvad den nye regering og den støttepartier vil på kulturens område. Det på trods af et afsnit i teksten, der handler om tillid og sammenhængskraft. Lige netop der, hvor kultur i alle afskygninger kan spille en helt vital rolle. Men det er tilsyneladende ikke en vinkel, den socialdemokratiske regering og dens støttepartier vil bringe offensivt i spil i den kommende valgperiode.

I partiets kulturprogram står som overskrift: ”Kultur er en kilde til fornyelse og inspiration, men det er også det kit, der binder os sammen som nation, og det er ofte igennem kulturelle oplevelser, kunst, idræt og i foreningslivet, vi som danskere finder fællesskab”.

I ODM vil vi i de kommende år selvfølgelig forfølge udmøntning af disse udsagn i samtalen med den nye kulturminister, Joy Mogensen, der som nu både tidligere borgmester og formand for flere museer i Roskilde kender værdien af et levende, aktivt og engagerende museumsvæsen.

Publiceret:
27/06/2019