Tilskud til udpegning af beskyttelsesværdige sten- og jorddiger

Kommunerne kan nu søge om tilskud til at foretage konkrete udpegninger af sten- og jorddiger jf. bestemmelserne i digebekendtgørelsens § 2. Puljen er på 15 millioner kroner, og midlerne fordeles efter "først til mølle”-princippet. Det er et kriterium for tilskud, at kommunen medfinansierer udpegningen med minimum 50 procent, og at udpegningen sendes i offentlig høring inden for to år. 

Derudover kræves det, at kommunen indgår i et samarbejde med et statsanerkendt kulturhistorisk museum, og at kommunen gør rede for, hvorfor de udpegede diger er beskyttelsesværdige. Kommunen skal desuden tilføje digerne i den landsdækkende digitale registrering.

Læs mere om puljen her

Publiceret:
26/09/2017