Turismedebat forud for national strategi

Regeringen vil fremlægge en national turismestrategi senere på året, og på den baggrund inviterede Kommunernes Landsforening til ”Turismetræf” i København 25. januar. ODM deltog og er særligt optaget af det KL skriver i sit udspil om kulturturisme, der i stigende grad betragtes som en af de store vækstskabere. Op mod halvdelen af landets turister anses for at være kulturturister- og udgør en af de mest forbrugende turistsegmenter. Også de danske museer er en indlysende del af denne vækst, det viser alene museernes generelt stigende besøgstal, gennem en efterhånden lang årrække. Omkring hver fjerde besøgende på landets museer er turist. Museerne gør meget for og vil gerne gøre endnu mere for turisterne. Det kan handle om f.eks. at få råd til ændrede åbningstider, sprogversionering, skiltning, bedre markedsføring m.m.

KL’s turismeudspil
På KL’s Turismetræf hæftede ODM’s direktør Nils M. Jensen, der sidder i Turismens Advisory Board, sig ved, at kommunerne tager udgangspunkt i at løfte kvaliteten i dansk turisme. Flere af de fremlagte gode eksempler på konferencen, var netop med afsæt i kulturarv og museumsudvikling. Det er således godt, at museernes erfaringer med at skabe oplevelser af høj kvalitet fremdrages. KL kommer med interessante anbefalinger i sit oplæg, ikke mindst når det gælder om at skærpe samarbejde på tværs af ressortområder. Mere betænkeligt er det, at der er i KL’s oplæg til regeringen opfordres til at nedsætte en arbejdsgruppe mellem stat, KL og kommunerne med det formål at ”afstemme forventninger til museernes formidling til turister fra ind- og udland”. Det må være en fejlskrivning, for det vil være godt at afstemme forventninger til markedsføring og turismeindsatsen i kommunerne generelt. Museernes indsigt og formidling af viden til borgerne bør bestemt ikke afstemmes mellem ovennævnte aktører. Det er alene et anliggende mellem museernes opdraggiver og museernes faglige ansatte. Museer over hele landet har enestående besøgstal, hvilket vidner om museernes evner. 

 

Publiceret:
28/01/2016