Undersøgelse af bestyrelsesarbejdet på vej

Danske Kulturbestyrelser er gået i gang med at udvikle et kodeks for bestyrelsesarbejdet med praktiske hjælpeværktøjer. Det sker sammen med ODM og et stort udsnit af kulturlivets øvrige brancheorganisationer.

Foreningen vil i en samskabelsesproces udvikle et nyt kodeks, der bygger ovenpå og bringer de eksisterende anbefalinger ”God ledelse af selvejende Kulturinstitutioner” fra 2011 videre. Danske Kulturbestyrelser vil gerne kombinere dette nye kodeks med hjælp, værktøjer, skabeloner og anvisninger til en succesfuld implementering i en let tilgængelig ”værktøjskasse”.

Formålet er at videreudvikle den strategiske ledelsesproces i samspillet mellem ledere, bestyrelser og de styrende omverdenspartnere som kommuner og stat. Det skal frigøre så megen energi som muligt til det væsentlige: At skabe kulturtilbud af høj kvalitet til så mange som muligt i befolkningen. Målet skal opnås ved at skabe den bedst mulige støtte til det praktisk-strategiske og det juridisk-formelle arbejde i kulturinstitutioners og kulturfestivalers bestyrelser. Det er håbet, at særligt små og mellemstore kulturinstitutioner vil kunne drage fordel af dette, da det er her, sekretariatsbetjeningen af bestyrelserne er mindst. 

Initiativet er bl.a. inspireret af Det Strategiske Panels undersøgelse af museumsbestyrelserne. Her blev der givet udtryk for visse udviklingsmuligheder. 

Et spørgeskema om nuværende praksis og udfordringer – den første af sin art i Danmark – udsendes nu til alle bestyrelser samt institution- og festivalledere. Et antal interviews gennemføres endvidere for at få så godt et indtryk som muligt af erfaringerne rundt omkring i landet.

Følgende organisationer deltager i arbejdet:

  • Kulturnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen
  • Danske ensembler, orkestre og operainstitutioner
  • Danske Koncert- og Kulturhuse
  • Dansk Live
  • Danske Teater
  • Foreningen af Kunsthaller i Danmark
  • Kommunernes Landsforening
  • Organisationen Danske Museer

Slots- og Kulturstyrelsen følger arbejdet og kommenterer resultater undervejs.

Publiceret:
04/09/2018