Undersøgelse af ODM’s efteruddannelse: Fagligt niveau i særklasse

En undersøgelse blandt ODM's medlemmer viser, at de ansatte på museerne er tilfredse ODM’s efteruddannelse, der på et højt fagligt niveau leverer ny viden, som kan bruges direkte i hverdagen og bidrager til museernes overordnede udvikling.

Med hjælp fra analysefirmaet Moos-Bjerre har ODM gennemført en undersøgelse, der belyser, hvordan vores efteruddannelse skaber værdi og bidrager til fortsat kompetenceudvikling blandt museerne i Danmark. 

Rapporten med resultater fra undersøgelsen viser, at de museumsansatte generelt er meget tilfredse med ODM’s efteruddannelse. Tilfredsheden skyldes blandt andet, at kurserne har et højt fagligt niveau, hvor der formidles viden, som kan bruges direkte i hverdagen.

Rapporten konkluderer også, at ODM har særlig viden på museumsområdet og er eneste udbyder af museumsspecifikke efteruddannelser, og derfor er det også det første sted mange museumsansatte kigger hen, hvis de skal styrke deres kompetencer. Samtidig påpeger de museumsansatte, at en af fordelene ved ODM’s efteruddannelse er muligheden for relevant faglig videndeling og i lidt mindre grad ’networking’.

Ønsker til fremtidig efteruddannelse
De museumsansattes største motivation for at tage på kursus er at udvikle deres faglighed i forhold til det konkrete arbejde på museet.

’Formidling’ er det mest efterspurgte tema for opkvalificerende efteruddannelse på tværs af museumstyper. Dernæst efterspørges kurser indenfor ’ledelse’ og ’registrering/samling’.

Et ønske er også, at ODM bliver bedre til at formidle de nyeste tendenser indenfor museumsverdenen, fx med inspiration fra udlandet.

ODM takker for alle 740 besvarelser og vil bruge undersøgelsen som baggrund for at målrette efteruddannelse og kompetenceudvikling i de kommende år.

Læs hele undersøgelsen her

Publiceret:
23/06/2020