Vejle-modellen er vejen frem

Da konserveringscentret i Vejle fejrede 40-års-jubilæum 22. maj benyttede ODM-direktør Nils M. Jensen anledningen til at nævne, hvordan centret er blevet et skoleeksempel på faglig og økonomisk forsvarlig bevaring af kulturarven.'

I sin tale til fremmødte ansatte, politikere og embedsmænd sagde Nils M. Jensen, ”Flere forsøg er gjort rundt i landet – flere af jer her til stede har været med i det arbejde, men der er faktisk ikke kommet en løsning mange steder på bevaringsproblemerne endnu. Det er ikke godt nok… hvilket også endnu en Rigsrevisionsrapport sidste år kunne gentage. For nok er der sket forbedringer på magasinområdet, men langtfra nok. Rapporten var en sviende lussing til både museer og til statens forvaltning af området. Noget må gøres – og gerne med afsæt i Vejlemodellen”. Han henviste til, at Kommunernes Landsforening nu bakker ODM op i kravet om en samlet analyse og en fælles national handlingsplan for bevaring af kulturarv.

Center for Bevaring af Kulturarv er det første og eneste af sin art i Danmark. Centeret består af Konserveringscentret i Vejle og Fælles Museumsmagasiner. Se hjemmeside

Publiceret:
28/05/2015