Vellykkede møder om museer og forskning

ODM og VELUX FONDEN har i maj afholdt fem velbesøgte møder rundt i hele landet for at debattere museumsforskning under temaet: ”Museerne, universiteterne og forskningen. Erfaringer, muligheder og udfordringer”. Afsættet har været VELUX FONDENs museumssatsning, hvor 17 større forskningsprojekter til dato enten lige er påbegyndt, undervejs eller netop er afsluttet.

I alt 157 medarbejdere fra museer og universiteter deltog i den livlige debat på møderne, hvor museumsansatte og universitetsforskere fra projekterne fortalte om helt konkrete og praktiske erfaringer – og ikke mindst om de udfordringer, man har oplevet undervejs, fra løs tanke til endelig projektudformning og eksekvering.

Den nyttige viden skal indgå i VELUX FONDENs museumsprograms ansøgningsproces i fremtiden, og desuden er det tanken, at de væsentligste anbefalinger og læringspunkter skal publiceres til gavn for kommende ansøgninger og samarbejder i øvrigt mellem museer og universiteter.

Publiceret:
28/05/2019