VELUX FONDENs museumsprogram åbner for nye ansøgninger

Det er nu muligt at indsende idéer til projekter til VELUX FONDENs museumsprogram. Museumsprogrammet støtter projekter, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere samt bidrager til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Udviklingen af programmet sker i samarbejde og dialog med en række af landets museer, så programmet bliver udformet ud fra museernes egne forslag, overvejelser og ønsker.

Fonden har afsat ca. 15 mio. kr. til bevillinger, og deadline er den 9. oktober 2018 kl. 13.00. 

Læs mere om ansøgninger til museumsprogrammet

20,3 mio. kr. uddelt til fire projekter

VELUX FONDEN har også netop offentliggjort, at de under museumsprogrammet har uddelt 20,3 mio. kr. til fire projekter, der sætter fokus på hhv. køn i danskernes hverdagsliv, politisk aktivisme i fortid og nutid, beklædning i vikingetiden og religionsfaglighed på museer.

Henrik Tronier, programchef i VELUX FONDEN, udtaler: ”Forskning er afgørende i museernes udvikling. Ellers risikerer formidlingen at stivne i forældet viden og forældede former. Forskningen kan bygge bro mellem fortidens kulturarv og nye aktuelle perspektiver og spørgsmål, der er interessante for en bredere del af befolkningen". 

Læs hele nyheden om fondens seneste bevillinger: 20,3 mio. kr. til projekter, der vil styrke forskning og formidling på danske museer

Publiceret:
04/07/2018