Vigtig udmelding fra kulturministeren om museumsreformen

Kulturministeren har netop i Politiken løftet sløret for regeringens holdninger til den kommende museumsreform. Stor cadeau til ministeren for at skaffe nye penge til museumsområdet: 75 mio. kr. i permanent forhøjelse af den årlige ramme til museerne er et stort løft af den samlede branche.

“Vi har i ODM hele tiden plæderet for at undgå et nulsumsspil, så et løft af den her størrelsesorden vækker både glæde og håb for fremtidens museumslandskab”, siger forperson for ODM, Claus K. Jensen.

Ministeren præsenterede også tre øvrige hovedprincipper, som danner udgangspunkt for de kommende forhandlinger: Et differentieret grundtilskud til museerne, et variabelt incitamentsbaseret tilskud samt nedsættelse af et armslængdeorgan til vurdering af statsanerkendelse. Hvad angår de tre sidstnævnte principper, er detaljerne, så vidt vi er orienteret, endnu ikke på plads, og det er derfor naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, hvad det konkret vil betyde.

Detaljer og konsekvenser  

Principperne for fordelingen af de statslige midler lyder i udgangspunktet fornuftige, men da vi ikke kender detaljerne endnu, er der selvfølgelig fortsat mange usikkerheder. Det er godt, at kulturministeren nu lægger op til brede forhandlinger om at få alle de afgørende detaljer på plads.

“Det er klart, at vi ikke kan vurdere effekten og betydningen for branchen af de fremlagte modelprincipper, før vi ser egentlige konsekvensudregninger for museerne. Det er helt afgørende, så dem ser vi frem til at se”, siger Claus K. Jensen.

Kontakt:

Claus K. Jensen, forperson for ODM, ckj@vardemuseerne.dk / 2938 6664

Publiceret:
10/04/2024