Vinterpakken – overblik for museer

Reducerede eltariffer og indefrysningsordning. Det er dele af den såkaldte vinterpakke, som et bredt flertal i Folketinget har netop har indgået for at hjælpe private, kultur- og foreningsliv og virksomheder gennem en vinter med høje el- og energipriser.

Reduktion af tarifbetaling og lavere elafgift

  • Tarifbetaling. Energinet varslede i starten af september en stigning i elforbrugstariffer for 2023 med 3,1 øre/kWh (til 14,3 øre/kWh). Denne stigning vil klima-, energi- og forsyningsministeren anmode Energinet om at annullere.
  • Elafgift: Den almindelig elafgift betales primært af husholdninger, men også ikke momsregistrerede erhverv, herunder foreninger. Elafgifter lempes til EU’s minimumssats i seks måneder fra 1. januar 2023. Afgiften lempes til 0,8 øre pr. kWh fra 69,7 øre pr. kWh. Momsregistrerede virksomheder betaler allerede i dag minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Indefrysningsordning – udskydelse af regninger mod statsgaranti

Aftalen rummer en midlertidig frivillig indefrysningsordning, som kan anvendes af både virksomheder, kultur- og foreningsliv. Institutioner, der er fuldt ud offentligt ejer, vil ikke kunne gøre brug af ordningerne.

Almindelig ordning:

Institutioner og virksomheder kan bede deres energiselskab om at få indefrosset en del af energiregningen, som overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021, hvis elprisen er højere end 0,8 kr. pr. kWh (før tariffer og afgifter) og gasprisen er højere end 5,84 kr. pr. m3.

Der er et loft for virksomhedernes samlede indefrysning på el og gas samlet på 15 mio. kr. pr. virksomhed samt 3,75 mio. kr. i forhold til fjernvarme. Der kan ikke indefryses udgifter, der overskrider lofterne. Ordningen skal administreres af energiselskaberne og staten garanterer for kundernes indefrosne beløb hos energiselskaberne. Den årlige rente bliver 4,4 pct.

Ordningen gælder fra 1. november 2022.

Ordning for særligt energiintensive virksomheder:

Særligt energiintensive virksomheder defineres som virksomheder, hvor mindst 3 pct. af omsætningen gik til energiforbrug i 2021. Der gælder særlige bestemmelser for disse virksomheder.

“Vinterpakken” er endnu ikke udmøntet. Elementerne i aftalen skal hastebehandles, og det forventes, at de bliver vedtaget i Folketinget i uge 39.

Opdatering 20. oktober 2022: Vinterpakken er vedtaget og udmøntet i lovgivning:

Publiceret:
23/09/2022