“Visionsgruppers syn på museers kerneværdier er vidt forskellige.”

"Det er to meget fyldige forsøg på at sætte fokus på en gordisk knude, som indtil nu ikke har kunnet løses," siger ODM's direktør Nils M. Jensen om de to nye rapporter, som indeholder hver deres bud på en ny statstilskudsstruktur for museerne. Rapporterne er udarbejdet af to forskellige visionsgrupper, som er udpeget af ministeren og offentliggjort i dag den 8. december.

"Det er meget forskellige oplæg – og med vidt forskelligt afsæt. Det er i udgangspunktet forfriskende, men oplæggene viser også, at der er meget stor forskel i tilgangen til den stillede opgave om at skabe  gennemsigtighed og objektivitet, incitament og råderum og dynamik. Absolutte kerneværdier som museernes formidling til befolkningen og bevaring af kulturarven -for samtiden og fremtiden- fortolkes helt forskelligt i en national kontekst," siger ODM's direktør.

ODM ser frem til debatten
ODM vil nu analysere de to rapporter og de mange øvrige bidrag, som kulturministeren også har modtaget.

”Vi ser frem til debatten, og at vi nu får tid til at gennemarbejde og granske de mange vinkler i museumslandskabet, som de to rapporter afdækker. Samtidig ser vi det som vores opgave, overfor Folketingets kulturpolitikere og andre meningsdannere at hjælpe til med at forklare og vurdere den store kompleksitet, som forslagene rummer,” siger Nils M. Jensen.

 

Publiceret:
08/12/2017