Webinar 7. juni: Vil borgerne opleve kultur under COVID-19 og genåbningen?

Hvad er borgernes forventninger til at deltage i kulturarrangementer? Hvilke smitteforbyggende tiltag finder de vigtige og føler de sig trygge ved at opleve kultur og idræt set i lyset af COVID-19?

Mandag d. 7. juni giver projektleder Lene Struck-Madsen fra Applaus, center for publikums- og kulturanalyser et overblik over den seneste dugfriske måling fra Kulturbarometeret og får dansk kulturlivs refleksioner på resultaterne. ODM er med for at nuancere resultaterne i forhold til museer.

Du får resultaterne serveret online over frokosten. 

  • Mandag d. 7. juni kl. 12.00 – 12.30
  • Varighed: 30 min.
  • Arrangementet er gratis.

Link til zoom

Program

  • Kl. 12.00 – 12.15: Lene Struck-Madsen præsenterer resultaterne fra kulturbarometeret
  • Kl. 12.15 – 12.30: Refleksioner på resultaterne fra dansk kulturliv

Webinaret præsenteres i samarbejde med
Dansk Teater, Dansk Live, Danmarks Biblioteksforening, Kulturhusene i Danmark, Organisationen Danske Museer, Danske ensembler, orkestre og operainstitutioner og Kulturmonitor.

Om Kulturbarometeret:
Kulturbarometeret er en række målinger foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Målingerne har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Dataindsamlingen er gennemført som en webbaseret survey i perioden 27. maj til 30. maj 2021. Der blev i alt indsamlet 1.046 besvarelser. Dataindsamlingen er af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region.

Læs mere om Kulturbarometeret her.

Publiceret:
04/06/2021