WEBINAR om Den nationale brugerundersøgelse

Den 18. januar 2022 kl 13.00 afholder Rambøll og Slots- og Kulturstyrelsen webinar for alle museumsledelser. Webinaret er en optakt til Den nationale brugerundersøgelse, der lanceres på alle statsanerkendte og statslige museer i begyndelsen af februar 2022.

Her præsenterer Rambøll undersøgelsens nye opbygning og muligheder, samt analyseplatformens nye funktioner. I undersøgelsen vil alle museer skulle deltage med minimum ét besøgssted, og derudover indgår alle besøgssteder med over 10.000 besøgende.

Webinaret varer ca. en time. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

I er velkomne til at invitere jeres undersøgelsesansvarlige med til webinaret, men vær opmærksom på, at de også vil blive inviteret til et længere introduktionskursus for målingsansvarlige og frontpersonale i uge 5.

Det praktiske

  • Dato og tid: 18. januar kl. 13.00 
  • Tilmelding her

 

Publiceret:
10/01/2022