Mission og vision

Mission

ODM arbejder for
 • at fremme dansk museumsvæsens interesser gennem nationalt og internationalt arbejde
 • at videreudvikle museerne som aktive professionelle institutioner i samfundet
 • at påvirke den politiske debat
 • at fremme museernes interesser i forhold til offentlige myndigheder
 • at være et samarbejdsforum for alle fagkategorier med tilknytning til dansk museumsvæsen
 • at formidle museale anliggender internt i museumsverdenen og eksternt til offentligheden
 • at bidrage til at professionalisere museumsfaget gennem tilbud om efter- og videreuddannelser for ansatte ved de danske museer samt personer tilknyttet disse museer og eventuelt andre interesserede.

Vision

ODM skal

 • være den primære samarbejdspartner i museumsspørgsmål i Danmark i relation til det politiske system
 • samle museumsverdenen med respekt for mangfoldigheden og skal kunne agere differentieret på baggrund af de tre faglige museumskategoriers særlige forhold (kunstfaglig, natur- og kulturhistorie)
 • fremme tæt faglig dialog og sammenhængskraft med medlemsmuseerne med henblik på høj faglig og museumspolitisk troværdighed
 • skabe en samlet, klar og struktureret museumspolitisk profil
 • vedblivende udarbejde visioner for museernes virke nationalt og internationalt
 • styrke medlemmernes mulighed for at udfylde deres rolle i samfundet optimalt
 • rådgive medlemmerne i politiske, juridiske og økonomiske spørgsmål
 • sikre, at der udvikles stærke museumsfaglige kompetencer for alle i museumsverdenen gennem møde-, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed.