Oplæg fra formidlingsseminar 2019: Det grænseløse museum

ODM’s formidlingsmøde blev afholdt i Fredericia den 4.-5. marts 2019.

Under overskriften ”Det grænseløse museum” satte arbejdsgruppen fokus på museernes identitet og udvikling i en foranderlig tid: Vi oplever et stort fokus på museernes formidlingsmæssige performance i disse år, ikke mindst i jagten på interesse fra potentielle nye brugergrupper. Samtidig påtager museerne påtager sig stadig flere opgaver, der kan synes at gå i flere retninger og måske forstyrre det overordnede fokus. Det skaber udfordringer både hvad angår faglighed, museernes identitet, finansielle forhold m.v.

Du kan finde videooptagelser fra udvalgte oplæg på ODM’s Youtube-kanal.

Find oplægsholdernes slides på ODM’s slideshare. Ikke alle oplæg blev frigivet til deling. Kontakt evt. oplægsholderen direkte, hvis det, du søger, ikke er på slideshare.