Styrk museets forretningsøkonomi

Styrk museets forretningsøkonomi

Ønsker du at forbedre forretningsøkonomien på dit museum, få bedre styr på budgetteringen af dine projekter samt øge værdien for brugerne? Dette kursus introducerer dig til 5 værktøjer til forretningsudvikling, styring af udviklingsprocesser og økonomi i museumsprojekter. Du får også en række konkrete anbefalinger, der kan forbedre dit museums forretningsøkonomi.

Kurset er baseret på erfaringerne fra et fælles projekt mellem Nationalmuseet, Museum Sydøstdanmark, Nordjyllands Historiske Museum, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum. Museerne har gennem de seneste par år undersøgt praksis inden for forretningsøkonomi på de deltagende museer, og undersøgelsen har resulteret i en række konkrete værktøjer. Det er disse værktøjer, der udgør fundamentet for kurset.

Udbytte

På kurset får deltagerne:
  • Indsigt og vejledning i at tage de første skridt til en bedre forretningsøkonomi for deres museer.
  • En gennemgang af værktøjerne Udviklingsproces, Målepunkter, Produktionsbudget, Brugerrejse og Markedsføring/relationsskabelse. Du kan bruge værktøjerne til at udvikle museet som forretning og til at styre økonomi og ressourcer i dine udviklingsprojekter.
  • Tjeklister, guider og anbefalinger, som du kan bruge i dit daglige arbejde.
  • Sparring med underviser og de øvrige deltagere om egne problemstillinger og dilemmaer.

Arbejdsform

Kurset veksler mellem oplæg og workshops, og der er forberedelse både før og imellem de to kursusgange. Deltagerne skal arbejde med cases fra deres egne museer med udgangspunkt i de fem værktøjer og 10 anbefalinger og i, hvordan de kan implementere dem i organisationerne.
Du skal afsætte ca. 4 timer til hjemmearbejde. Det er vigtigt at prioritere hjemmearbejdet for at få det fulde udbytte af kurset.

Målgruppe

Museumsledere, projektledere og museumsansatte med ansvar for udvikling af publikumsrettede tiltag.