Adgang til historiske film fra Det Danske Filminstitut

Filminstituttet har af flere omgange fået midler til digitalisering og formidling af historiske filmklip og dokumentarfilm om Danmark og det danske samfund. Dette er samlet på sitet danmarkpaafilm.dk, hvor over 1.100 film nu er frit tilgængelige. Og antallet vil stige løbende. Filmene formidles ud fra geografi og temaer og er nu oppe på 340.000 visninger om året. De mange film dækker over rigtig mange emner, som for eksempel turisme, besættelsen, tog, idræt, kvindefrigørelsen etc.

Filminstituttet lægger stor vægt på, at filmene også anvendes i museers udstillinger i hele landet, hvor det er instituttets oplevelse, at levende billeder i stigende grad integreres i udstillingerne. Det kan ske på flere måder:

  1. Filmene kan streames direkte fra danmarkpaafilm.dk. Det kræver blot netadgang i udstillingen.
  2. Alle film kan leveres som filer. Det kræver en aftale med Filminstituttet og normalt et almindeligt håndteringsgebyr. I nogle tilfælde vil der skulle cleares rettigheder med værkets ophavsmænd.
  3. Udstillinger kan kurateres i samarbejde mellem det enkelte museum og Filminstituttet. Dette kan ske efter særskilt aftale. Filminstituttet vil prioritere ressourcer til at gå ind i en række af sådanne samarbejder i de kommende år.

Der er derfor gode muligheder for samarbejder om brug af historiske film i museernes udstillinger. Hvis dette har interesse, kan henvendelse ske til vicedirektør Jakob Buhl Vestergaard (Jakobv@dfi.dk, 2020 1838), til redaktør og projektleder Lisbeth Richter Larsen (lisbethrl@dfi.dk, 3374 3546) eller arkiv- og digitaliseringschef Jens Nielsen Gram (jensng@dfi.dk, 3374 3450).

Publiceret:
09/01/2019