By og Lands pulje ‘Samlingskraft’ kan søges

By og Land Danmark udbyder i samarbejde med Realdania puljen ‘Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’. Puljen kan være aktuel for museumsforeninger og andre frivillige grupper i tilknytning til lokale museer. Målet er at give økonomisk støtte til lokale kræfter, der vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde gennem lokale arrangementer.

‘Samlingskraft’ ønsker at bidrage til, at flere lærer de særlige steder og bygninger at kende, som findes overalt i landet, og kan værdsætte dem som en del af lokalmiljøet.

Pulje for frivillige grupper og foreninger

Puljen kan søges af frivillige grupper og foreninger, som ønsker at bidrage til at formidle historier om den særlige bygnings- og landskabskultur i deres nabolag.

  • Der kan søges op til 25.000 kr. til et arrangement.
  • Arrangementerne skal være drevet af frivillige kræfter.
  • Ansøgningsfrist: 15. marts.

By og Land Danmark er landsforening for bygnings- og landskabskultur.

Læs mere om pulje og ansøgningskriterier

7-8 otte mennesker samlet. Har overtøj på, men er indendørs, måske i en garage eller lignende. Er tilsyneladende i gang med at bygge noget.

Foto fra Samlingskraftarrangementet ’Giv nyt liv til det Grønne Tehus’ , Præstø.

Foto: Jesper Schwartz.

Publiceret:
15/02/2023