Bygningshistorisk netværk afholder seminar: De truede bygningstyper

Seminaret er det 2. bygningsseminar arrangeret ved samarbejde mellem Aarhus Universitet, Den gamle By, Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi og afholdes den 18. og 19. april i Aarhus.

De truede bygningstyper

Danmark har bevaret en rig bygningskultur, der spænder over omtrent et årtusinde. Frem mod 1500-tallet er der primært tale om grundmurede konstruktioner, men fra tiden derefter suppleres den historiske byggeri af et varieret udvalg af lettere og mere forgængelige materialer; fra det mindste til det største, fra det ganske enkle til det mest komplekse.

Dele af denne mere forgængelige del af dansk bygningskultur er imidlertid på vej til at forsvinde – og derfor et naturligt tema for et seminar. Igennem en række oplæg og en ekskursion præsenteres udvalgte bygningstyper og -principper af træ, tørv og ler med henblik på at fastholde deres kulturhistoriske plads og sætte fokus på håndværk og betydning for nutidens bæredygtige byggeri.

Det praktiske

Seminaret afholdes den 18. april i Den Gamle By og på Arkitektskolen Aarhus samt den 19. april på Arkitektskolen i Aarhus samt ekskursion til Sønderjylland.

Der vil være mulighed for at præsentere en poster med tema inden for emnet. Forslag (max 150 ord) indsendes senest 15. marts til bte@aarch.dk

Link til tilmelding bliver tilgængelig i februar.

Publiceret:
29/01/2024