Call for papers: Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2024

Det nordiske netværk for slots- og herregårdsforskning udsender hermed call for papers til årets symposium, der afholdes på Broholm Gods på Fyn til september.

Symposiet samler forskere og fagfolk med fælles interesse for slots- og herregårdshistorie i hele Norden og behandler i 2024 emnet ’Herregården og Dannelsen’.

Der inviteres til oplæg, der eksempelvis kan tage afsæt i emner som:

  • Herregårdselite og (ud)dannelse
  • Dannelse – mellem samfund og herregård
  • Herregården som centrum for viden, kunst og kultur

Det praktiske

Interesserede oplægsholdere er velkomne til at indsende en kort beskrivelse (½ side + kort biografi) til forskningschef Signe Boeskov på sb@gammelestrup.dk senest den 12. april 2024. Oplæg bør være af ca. 20 minutters varighed med efterfølgende diskussion på 5-10 minutter. Seminaret afholdes på de nordiske sprog med mulighed for oplæg på engelsk.

Seminaret afholdes på Broholm Gods, Fyn, den 19.-21. september 2024.

Se hele call for papers her, eller læs mere via herregaardsforskning.dk.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Signe Boeskov: sb@gammelestrup.dk eller Klaus Højbjerg: klh@gammelestrup.dk.

Publiceret:
05/04/2024