Call for papers: Øresundsregionen i det 19. og 20. århundrede

De mange former for forbindelser mellem Nordøstsjælland og Skåne hører ikke bare til tiden efter åbningen af Øresundsbroen eller de talrige århundreder, hvor de to landsdele var en del af Danmark. Båndene blev ikke brudt, da den dansk-svenske grænse lagdes i Øresund i 1658 og blev forstærket i de sidste to århundreder.

For at sætte fokus på de Øresundsregionale forbindelser i det 19. og 20. århundrede er et seminar derfor i støbeskeen. Seminaret forventes afholdt på Frederiksberg Rådhus i løbet af februar 2022, men allerede nu åbnes der for at indsende titler på oplæg, der kan belyse dette brede tema.

Alle facetter af periodens Øresundsregionale forbindelser kan tages op i oplæggene, men med den stærke koncentration af købstæder omkring Øresund og siden udviklingen af hovedstadsmetropolen på den sjællandske side og bybåndet på den vestskånske, vil også byhistoriske oplæg være yderst relevante.

I forbindelse med seminaret er det sigtet at sammensætte en gruppe af såvel oplægsholdere som andre interesserede, som vil have interesse i at yde artikelbidrag til en antologi om Øresundsregionen i det 19. og 20. århundrede. Bidragene vil blive fagfællebedømt efter den sædvanlige praksis, og opnås der tilstrækkelig fondsstøtte, er det tanken at udgive antologien i traditionel bogform. Hvis denne ikke opnås, er der allerede mulighed for at udgive antologien som et nummer af det digitale tidsskrift METROPOL, der udgives af Metropolhistorisk Netværk: https://tidsskrift.dk/metropol

Spørgsmål og forslag til titler på seminaroplæg fremsendes inden 1. november 2021 til: Hebr02@frederiksberg.dk Bag initiativet til såvel seminar som evt. kommende antologi står:

  • Hanne Sanders, FD, professor, Historiska Institutionen, Lunds Universitet
  • Henning Bro, Ph.d., stadsarkivar em MSO, Frederiksberg Stadsarkiv/Metropolhistorisk Netværk.

 

For PDF klik her

Publiceret:
06/09/2021