Children Need Arts – Global Summit

Det internationale børnekulturtopmøde CHILDREN NEED ARTS – GLOBAL SUMMIT afvikles d. 8.-9. maj i Skuespilhuset – Det Kgl. Teater, Tivoli og Axelborg i København – www.childrenneedarts.dk

Med børnekulturtopmødet præsenteres den nyeste internationale viden og inspirerende cases på feltet med udgangspunkt i, hvordan vi som samfund omsætter viden og erfaringer til helhedsorienterede og fremtidsrettede kulturindsatser fra det tidlige børneliv og til ungdomsårene.

Children Need Arts – Global Summit samler højaktuelle, internationale forskere, aktører og øvrige keynotes fra Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark, Grønland, Færøerne, Storbritannien, Holland og USA.

Under titlen ”Kunstens og kulturens værdiskabelse for børn og samfund” sætter børnekulturtopmødet i 2023 fokus på følgende tema: Vores børn og unge er samfundets fremtid, men et stort antal mistrives og føler sig ensomme. Det er et omfattende samfundsproblem med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Børnekulturtopmødet Children Need Arts – Global Summit d. 8.-9. maj 2023 beskæftiger sig med børnenes udvikling gennem stærke eksempler på og strategier for, hvordan kunst og kultur kan bidrage med løsninger af problemet.

For program og tilmelding: www.childrenneedarts.dk

Publiceret:
01/02/2023