Dies Medievalis 2023

Den danske middelalderdag.

Nyborg Slot og Borgmestergården står bag den årlige konference, hvor der præsenteres nye ideer og tiltag inden for forskning og formidling i dansk middelalder og renæssancehistorie i et tværfagligt perspektiv. Konferencen finder sted d. 22 maj 9.30 – 17 på Østfyns Museer, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg

Program

09.30 Morgenmad og kaffe/te

10.00 Velkomst v. Lars Bisgaard, daglig leder ved Center for Middelalder- og Renæssancestudier

10.10 Vest for Viborg. Valdemar den Stores Danmark belyst ud fra Hertug Buris’ stiftelsesbrev for Tvis Kloster 1163 v. Lars Kjær, Northeastern University, London

10.40 Trund/Thrugotsen-slægten. En tvivlsom historisk konstruktion v. Mia Münster-Swendsen, freelance

11.10 Kort pause

11.30 Det sidste kongemord v. Thomas Heebøll-Holm, Center for Middelalder- og Renæssancestudier, SDU

12.00 Rejsekongedømmet før 1660 v. Erland Porsmose, Østfyns Museer

12.30 Frokost

13.30 Projekt: Den gudfrygtige stat og hekseforfølgelser v. Louise Nyholm Kallestrup, Center for Middelalder- og Renæssancestudier, SDU

13.40 Lensmænd og hekse v. Louise Lindgaard, Center for Middelalder- og Renæssancestudier, SDU

14.10 Præsternes rolle v. Emilie Valentin Center for Middelalder- og Renæssancestudier, SDU

14.40 Kaffe

15.00 Paneldebat Fra fortidsminde til verdensarv. Dilemmaerne i formidlingen af vikingetidens ringborge med særligt fokus på Trelleborg og Nonnebakken v. Anne-Christine Larsen, Vikingeborgen Trelleborg/Nationalmuseet og Mads Runge, Museum Odense. Moderator: Mette Ladegaard Thøgersen, Nyborg Slot/Østfyns Museer

16.15 Afrunding v. Lars Bisgaard

16.30 Uformel reception med et krus øl og en lille smagsprøve fra Kongens Fadebur

Pris for deltagelse (inkl. forplejning): 225 kr. Særpris for studerende: 100 kr.
Link til tilmelding: www.nyborgslot.dk/oplevelser

Klik her for PDF. Her findes også QR-kode til tilmelding.

Publiceret:
03/03/2023