Seminar: Erasmus+ Small-scale samarbejdsprojekter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder et 2-dages europæisk seminar om Small-scale Partnerships fra den 7.-8. november 2022 (med ankomst og indtjekning på hotel den 6. november). Fokus vil være på at udvide deltagernes kendskab til Small-scale Partnerships – også selvom man ikke kender til programmet på forhånd.

Der vil selvfølgelig også være fokus på netværksdelen, da der kommer deltagere fra hele Europa. Udgifter til transport og ophold dækkes af Erasmus+-programmet.

Seminaret afholdes i København.

Sådan deltager du

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har mulighed for at udvælge op til 10 deltagere til seminaret. For at komme i betragtning skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema, hvor du begrunder din motivation for at deltage.

Udgifter til transport og ophold dækkes af Erasmus+-programmet.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Ansøgningsfrist for deltagelse i seminaret: 18. september 2022.

Du kan læse mere på denne side:

Seminar: Bliv klogere på Erasmus+ og Small-scale Partnerships

Kort om Small-scale Partnerships

  • Et Small-scale Partnership er en oplagt mulighed for mindre organisationer og nye ansøgere til at komme i gang med at arbejde internationalt.
  • Det handler om internationalt samarbejde, opbygning af kapacitet og udveksling af viden og praksis.
  • I projektet skal der være mindst to partnere.
  • I kan søge om enten 30.000 EUR eller 60.000 EUR til at dække alle aktiviteter i projektet.
  • Projektet kan have en varighed på 6-24 måneder.
  • Næste ansøgningsfrist for Small-scale Partnerships er 4. oktober 2022.. Den første ansøgningsrunde i 2023 forventes at ligge i marts.

Publiceret:
09/09/2022