Invitation: Seminar indeklima og solafskærmning i (fredede) dagslysmuseer- og bygninger. Hvordan?

  1. Tid: Mandag den 21. marts 2022 kl. 12.30 – 16.30
  2. Sted: Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V
  3. Arrangør: Glyptoteket
  4. Tilmeldingsfrist 9. marts 

Glyptoteket inviterer hermed museer og kulturinstitutioner, rådgivere indenfor fredede og bevaringsværdige bygninger og myndigheder m.fl. til et vidensdelingsseminar, der stiller skarpt på restaurering og bevaring af (museums)bygninger, hvor der er behov for at klimatisere områder, og hvor dagslys er en afgørende kvalitet æstetisk såvel som funktionelt.

I maj 2020 indledte Glyptoteket efter et længere konkurrenceforløb et samarbejde med Rambøll og Rørbæk & Møller Arkitekter som totalrådgiverteam på et omfattende indeklimaprojekt i de fredede bygninger på Dantes Plads i København. 

Projektet skal løses med afsæt i en række uomgængelige problemstillinger, herunder – blandt mange andre:

  • Hvordan forbedrer man vilkårene for kunsten, så museets kostbare kunstsamlinger bevares for eftertiden?
  • Hvordan kan en ældre og fredet bygning opnå internationale standarder for krav til museers indeklima?
  • Hvordan kan man klimatisere museet uden at ødelægge museets æstetiske kvaliteter og fredningsværdier?

Mange museer i ind- og udland står ofte overfor den samme problematik i forbindelse med restaureringer og installering af indeklimaanlæg. Derfor afholder Glyptoteket nu et seminar med henblik på at dele viden, erfaring og data, der er høstet gennem flere års bekostelige og grundige tekniske undersøgelser, analyser, forsøg, studierejser mv. Seminaret vil have særligt fokus på solafskærmning, som er den største udfordring i forhold til både at opnå et stabilt og bæredygtigt indeklima og tilgodese museets fredningsværdier og funktionalitet som dagslysmuseum.

Mere information

For mere information omkring projektet samt program for dagen, se den fulde invitation her

Publiceret:
04/03/2022