“Det må vist være noget kultisk…” – Call for papers til jernalderseminar 30. sep. på Moesgaard Museum

Ritualer og kultiske aktiviteter har længe været hånet som arkæologernes standardforklaring på det, de ikke ved. Men hånen er misforstået og stammer delvist fra det faktum, at vi i vores egen hverdag deler verden op i sakralt og profant, i helligt og ikke-helligt. Spørgsmålet er, om den stringente opdeling er en meningsfuld tilgang, når det drejer sig om jernalderen og forhistorien i det hele taget.

Daglige, sæson- og begivenhedsafhængige ritualer fortæller os og andre, hvem vi er, hvor vi er, og hvornår vi er. Ritualer er ikke nødvendigvis af religiøs karakter, men serier af fastlagte ritualer danner grundstenen i enhver religiøs ceremoni. Dåb, ægteskab, begravelser udgør vigtige fælles ritualer for os i dag, men den
daglige kop morgenkaffe og rundstykkerne med avisen om søndagen fastholder os på samme måde til hverdagen og livet.

Med seminaret ønsker vi at udfordre vores forståelse af ritualer og kultisk aktivitet på tværs af fundgrupper. Vi vil ikke kun tænke kult, ritualer og religion som noget, der foregår ved vådområderne afkoblet fra jernalderfolkets hverdag. Seminaret vil derfor både fremlægge en teoretisk ramme for ritualer og kult og give et nyt blik på ritualerne som en vigtig del af hele jernaldersamfundet i hverdag og i forbindelse med særlige begivenheder.

Tilmelding med foredrag senest fredag d. 12. august 2022. Abstract på max 600 tegn inkl. mellemrum sendes til Xenia Pauli Jensen, xpj@moesgaardmuseum.dk

Tilmelding senest 19. september 2022 (yderligere info om tilmelding og pris kommer primo august)

Seminaret afholdes fredag den 30 september kl. 10-17 på Moesgaard Museum rum 201, Moesgaards Allé 20, 8270 Højbjerg.

Foreløbigt program:

9-10: Formiddagskaffe og løbende ankomst
10-12: Session 1: Ritualer i vådområderne
12-13: Frokost
13-15: Session 2: Ritualer i bebyggelse, huse og landskab
15-15.30: Eftermiddagskaffe
15.30-17: Session 3: Ritualer på gravpladser og i grave
18.00: Middag på restaurant i Aarhus for dem, som husker at tilmelde sig

Spørgsmål besvares efter bedste evne af:

Publiceret:
11/07/2022