Kogestensgruber revisited – evaluering og strategi

På Strategisk Forums Årsmøde i november 2022, hvor repræsentanter fra næsten alle udgravende museer i Danmark deltog, var der en udbredt tilslutning til at definere nogle koordinerede indsatser museerne imellem, så museerne kan løfte i flok og generere mere viden, end det enkelte museum kan magte alene. Formålet er at styrke brugen og afkastet af de nationale og lokale arkæologiske strategier, der knytter sig til den bygherrefinansierede arkæologi i Danmark.

Nu tages bolden op med en fokusdag på kogestensgruber, som flere museer landet over arbejder med. Formålet med dagen er dels at præsentere nogle resultater fra større projekter, dels at få et overblik over, hvordan der arbejdes med fænomenet kogestensgruber landet over. En væsentlig del af dagen skal desuden evaluere på udbyttet og formulere en fælles strategi for kogestensgruberne, som der kan arbejde videre med de næste fem år.

Om formiddagen er der inviteret kolleger fra Danmark og Nordtyskland, der vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med aspekter af kogestensgruber i forskellige projekter og med forskellige naturvidenskabelige tilgange. Foredragene holdes på engelsk.

Til eftermiddagens program indkaldes der til 10-minutters kompakte indlæg fra museer, der har beskæftiget sig med kogestensgruber (i rækker, grupperinger, og på bopladser). Der ønskes fortrinsvis oplæg af overordnet, evaluerende karakter for at skabe overblik over Stand der Forschung i Danmark, og som kan danne basis for den overordnede strategi. Foredragene holdes på engelsk, mens den afsluttende diskussion og formuleringen af en fælles strategi foregår på dansk.

Abstracts til 10-minutters oplæg, skal være i hænde senest 21. april. Abstracts sendes til Pernille.

Tilmelding til Pernille senest 1. juni – tilmeldingen er først gældende, når deltagergebyret er modtaget.

Mødet finder sted den 14. juni på Museum Sønderjylland – Arkæologi, Dalgade 7, 6100 Haderslev, fra kl. 9.30 – 16.30.

Inkluderet i deltagergebyret på 275 kr. er kaffe/morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe/kage.

Deltagergebyret skal betales senest d. 1. juni. Kontonummer kan findes i vedhæftede PDF nedenfor.

Malene R. Beck, Østfyns Museer
Lilian Matthes, Museum Sønderjylland
Pernille Kruse, Museum Sønderjylland

ProgramKlik her for det fulde program

09.30-10.00 Ankomst, kaffe

10.00-10.15 Velkomst, intro v. Malene/Lilian/Pernille

10.15-10.35 Jannie Koster Larsen/Karen Salvig: Charcoal from prehistoric Cooking Pits

10.40-11.00 J. Kneisel/D. Küster! A. Preising: Cooking pits – a variety in shape and form

11.05-11.25 Stefanie Schäfer-Di Maida/Tina Wunderlich: Pits, Cooking Pits, og Slag Pits after all?

11.30-11.50 Bo Jensen: Alpegård near Smørum

11.55-12.15 Martin Mortensen/Peter Steen Henriksen: Naturvidenskabelige analyser af kogestensgruber

12.20-13.00 Frokost

13.05-13.15 Lillian Matthes/Pernille Kruse: The Research Project Egelund III near Aabenraa and its consequences

13.15-13.25 Michael Borre Lundø/Jakob Bonde: Kogegruber og -felter i tid og rum

13.25-13.35 Lars Grundvad: Cookoing pits from Stavsager Høj, Fæsted: four variations – four periods

13.35-13.45 Spørgsmål/Diskussion

13.45-13.55 Karen Povlsen: Cooking pits below drift sand in Northern Jutland

13.55-14.05 Silke Eisenschmidt: Cooking pits in rows with a contemporary settlement from the Late Bronze Age at Bastrup

14.05-14.15 Malene R. Bech: The cooking pit systems at Rønninge Søgård and Mariesminde – Organized vs chaos?

14.15-14.25 Spørgsmål/Diskussion

14.30-14.40 Tim Grønnegård: Vedbestemmelse af kogestensgruber

14.50-15.00 Lehne Mailund Christensen: A needle in a Haystack

15.00-15.30 Spørgsmål/Diskussion og Kaffe

15.30-16.30 Evaluering og formulering af fælles kogestensgrubestrategi

Publiceret:
22/03/2023