Konferencen KÄNSLOSTORMAR i Östersund

Kulturarv och känslor är tema för NCK:s vårkonferens på Jamtli i Östersund, 10-11 februari 2016

Med konferensen KÄNSLOSTORMAR – Att uppröra och beröra genom kulturarv – vill NCK lyfta fram och diskutera kulturarvets roll som en katalysator för starka känslor. Vad händer när kulturarv väcker känslor av oförutsägbara dimensioner? Hur bemöter vi oväntade och kanske oönskade reaktioner och kan kulturarv också an­vändas för att skapa känslor av förståelse och försoning? Vilka känslobaserade metoder använder pedagoger för att stärka effekterna av lärande och hur långt är det okej att gå för att väcka människors känslor? Lyssna till engagerade talare och arbeta praktiskt under ledning av erfarna pedagoger.

Länk till konferenssidan: http://nckultur.org/verksamhet/varkonferensen/

Direktlänk till programmet: http://nckultur.org/wp-content/uploads/2015/09/Program-2016.pdf

Publiceret:
10/11/2015