MIRUDA – Middelalderens Rurale Danmark

Konference V, 24. november 2022, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro

Tema: Metoder

Med udgangspunkt i de mange lokaliteter og problemstillinger, der er præsenteret på de fire tidligere konferencer i projektet MIRUDA, diskuteres metodiske tilgange og overvejelser ved udgravning af middelalderlig landbebyggelse. Konferencen vil have fokus på diskussion af detekterings-, udgravnings-, analyse- og dateringsmetoders anvendelse og potentiale. Med baggrund i konferencerækkens resultater og diskussioner ønsker vi at diskutere videns- og beslutningsgrundlaget for fremtidige undersøgelser af den middelalderlige landbebyggelse.

Konferencen er den sidste i en serie af fire om Middelalderens rurale Danmark.

Program

09.30-10.00: Rullende ankomst med morgenmad og kaffe

10.00-10.10: Velkomst og præsentation af årets konference
Mette Klingenberg, Holstebro Museum, Charlotte Boje Hilligsø Andersen, Museum Thy
Præsentation af MIRUDA 2021 publikation
Mette Svart Kristiansen, Afdeling for arkæologi og Kulturarvsstudier, AU, Anders Hartvig, Museum Sønderjylland, Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

10.10-10.30: Een kilde i eet sogn er aldrig nok – eksemplet De Bornholmske langvolde
Anders Pihl, Bornholms Museum
10.30-10.40: Diskussion

10.40-11.00: Fra materiel til immateriel – har arkæologi og navneforskning nytte af hinanden?
Peder Gammeltoft, University of Bergen og Dorthe Haahr Kristiansen, Afdeling for arkæologi og Kulturarvsstudier, AU
11.00-11.10: Diskussion

11.10-11.30: Data fra historiske kortværk og Danmarks Højdemodel i prædiktiv landskabsanalyse
Michael Vennersdorf, Museum Vestsjælland
11.30-11.40: Diskussion

11.40-12.00: Middelalderlig landbebyggelse og luftfotoarkæologi i Vestjylland. Luftfotoarkæologisk metodebidrag til afprøvning af retrogressive regionalstrukturer
Mathias Christiansen Broch, Luftarkæologisk Center
12.00-12.10: Diskussion

12.10-12.20: Konferencefoto

12.20-13.20: Frokost

13.20-13.40: Detektorarkæologi på middelalderens landbebyggelser
Claus Feveile, Sydvestjyske Museer
13.40-13.50: Diskussion

13.50-14.10: Nordboerne på Grønland: Fra liv til død – og tilbage igen
Dorthe Dangvard Pedersen, Jette Arneborg, Niels Lynnerup
14.10-14.20: Diskussion

14.20-14.40: Mellem indre og ydre landskaber – multisensoriske metoder til undersøgelse af middelalderens landbebyggelser
Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet
14.40-14.50: Diskussion

14.50-15.20: Kaffe og Poster-præsentationer

  • Detektorafsøgning ved Petersborg, Søren Brøgger og Anders Hartvig, Museum Sønderjylland
  • Blytenvægte som bebyggelsesindikator, Charlotte Boje H. Andersen, Museum Thy
  • Klokkernes lyd i landskabet. Et rekonstruktionsforsøg omkring Brahetrolleborg, Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet, Mette Svart Kristiansen, Deividas Bernotas og Frederik Friis Lange, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, AU

15.20-15.30 MIRUDA. Status og perspektiver

15.30-15.50: Anvendelsen af de arkæologiske strategier og arbejdet med revision af strategien for middelalderlig landbebyggelse
Slots- og Kulturstyrelsen

15.50-16.40: Plenumdiskussion med udgangspunkt i Styrelsens oplæg:
Den middelalderlige landbebyggelse, strategier og fremtid

16.40-16.45: Afrunding


Tilmelding senest d. 10. november. Følg linket Miruda 2022 – tilmelding
Pris for deltagelse, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te 400 kr. Deltagelse (u. forplejning) er gratis
for studerende, men husk tilmelding af hensyn til bordopstilling.

Om MIRUDA

Temaer 2018-2022
Projektets temaer strækker vidt fra konkrete udgravninger til overordnede synteser om samspillet mellem
individ, samfund og landskab. Se beskrivelse af temaerne på projektets hjemmeside
Temaer 2018-2022 (au.dk)

Bag projektet står en række institutioner, som på skift vil være vært for konferencerne:
Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet (PI, hovedredaktør), ARK-VEST – Arkæologi Vestjylland, Holstebro Museum, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, Museum Thy, Sydvestjyske Museer
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda

Klik her for PDF

Publiceret:
25/10/2022