Museums – Knowledge; Democracy & Transformation

Kære museumsansat

Kulturstyrelsen inviterer til internationalt seminar med titlen:

MUSEUMS – KNOWLEDGE; DEMOCRACY & TRANSFORMATION i anledning af offentliggørelsen af resultaterne af brugerundersøgelsen 2013.

Seminaret har fire fokusområder: Læring og identitet, Kønslighed, Interkulturel dialog og Kulturturisme. Hvert område bliver reflekteret fra et strategisk ledelsesperspektiv, et internationalt ekspert perspektiv og debatteret blandt seminarets deltagere. Hver dag afsluttes med en panel diskussion med overskrifterne Museer og Demokrati og Museer og Globalisering.

Hensigten med seminaret er at diskutere brugerundersøgelsens resultater og udvikle nye strategier for praksis på museerne.

Seminaret finder sted på Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart i Helsingør den 26. og 27. maj 2014. Prisen for deltagelse er 500 kr.

For tilmelding og program, se Kulturstyrelsens hjemmeside.

Alle deltagere får et eksemplar af bøgerne: Museer – viden, demokrati og forandring (2014); Museer og Kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab (2014); Sharing is Caring – Openness and Sharing in the Cultural Heritage Sector (2014) og Learning Museum – Praksis Manual – samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler (2014).

Vi håber I har lyst til at deltage i seminaret.

Med venlig hilsen 

Kulturstyrelsen

Publiceret:
29/04/2014