Museumsundersøkelse om bruk av mat og mattradisjoner i formidling

Bruker ditt museum mat og/eller mattradisjoner i arrangementer eller formidling? PhD-stipendiat i arkeologi og kulturarvstudier ved Universitetet i Oslo, Sofie Scheen Jahnsen, ønsker å kartlegge bruk av mat og mattradisjoner i arrangementer og formidlingsaktiviteter ved skandinaviske museer, og hvordan dette brukes for å engasjere og tiltrekke ulike publikumsgrupper.

Denne undersøkelsen er derfor sendt ut til en rekke museer i Skandinavia, og inkluderer spørsmål om hvordan og hvorfor mat og mattradisjoner brukes på museer, samt publikumsgruppene disse arrangementene og aktivitetene er rettet mot.

Det er en kort undersøkelse med 6 spørsmål, og bør kun ta noen få minutter å svare på. Alle svar vil være svært verdifulle for det videre arbeidet med PhD-prosjektet. Vi oppfordrer alle til å ta undersøkelsen og dele den videre til andre som kan finne arbeidet relevant. 

Lenke til spørreundersøkelsen og mer detaljert informasjon finnes her:

Norsk: https://nettskjema.no/a/277271

Engelsk: https://nettskjema.no/a/276745

Ved spørsmål, kontakt Sofie Scheen Jahnsen på epost s.s.jahnsen@iakh.uio.no.

Publiceret:
20/09/2022