Nordisk Herregårdssymposium 2023

Netværket ENCOUNTER afholder symposiet, der som overordnet tema har: Herregårdsmuseer og nye museumsidealer.

Symposiet afholdes i Oslo, 21.-23. September 2023.

Frist for indsendelse af forslag til indlæg: 24. marts 2023

Call for papers

Siden 1800-tallet har museer vært viktige for oppbygging av kulturelle identiteter. Ofte tar man museenes posisjon i samfunnet for gitt. Det gjelder ikke minst herregårdsmuseene.

I 2022 vedtok ICOM – den internasjonale museumsorganisasjonen – en revidert definisjon av hva et museum er. Det er særlig tre nye begreper som tas inn i den nye definisjonen: inkludering, mangfold, samfunnsdeltagelse og bærekraft. Dette er åpenbart et forsøk på å reflektere nye kulturpolitiske og ideologiske strømninger. Endringen har også skapt stor debatt.

Viktige spørsmål å diskutere for herregårdsmuseene er hvilken betydning den nye definisjonen kan få for prioriteringer innenfor vern og forvaltning, forskning og formidling. Er nye eller reviderte prioriteringer nødvendige – og hva vil være omkostningene ved det?

Symposiet inviterer derfor til å sende inn forslag til innlegg som reflekterer over disse spørsmålene. Innleggene kan gjerne ta utgangspunkt i et konkret museum. Perspektivet kan være historisk, samtidsorientert eller innrettet mot fremtidens herregårdsmuseer.

Symposiet vil ha en sesjon på engelsk med forskernettverket ENCOUNTER – European Network for Country House and Estate Research som vertskap.

Frist for å sende inn forslag til innlegg er 24. mars 2023. Forslagene skal sendes til Arne Bugge Amundsen (a.b.amundsen@ikos.uio.no), og de vil deretter bli vurdert av et fagpanel.

Bakgrunnsinformasjon

På ICOM’s nettsider kan man lese, lett forkortet (ICOM approves a new museum definition – International Council of Museums -International Council of Museums):

On August 24th, 2022, the ICOM Extraordinary General Assembly approved a new museum definition. The new texts reads:

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

This new definition is aligned with some of the major changes in the role of museums, recognising the importance of inclusivity, community participation and sustainability.

Denne nye definisjonen erstatter den som ble vedtatt av ICOM i 2007:

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.”

Om nettverket ENCOUNTER, se European Network for Country House and Estate Research – (encounter.network)

For PDF klik her

Publiceret:
03/03/2023