Nordisk Kulturlandskabsforbund holder seminar om kulturlandskab og kulturmiljø

Seminaret, som afholdes i Sæby den 13.-14. juni, har til formål at dele og øge viden om bevaring og forvaltning af kulturlandskaber med kulturmiljø og
kulturarv. Der lægges op til at opbygge faglige gensidigt inspirerende netværk om delemnerne.

Nordisk Kulturlandskabsforbund (NKF) mener, at viden om kulturlandskabet og fagligt arbejde med det er ”glemt” i Danmark i forbindelse med den seneste kommunalreform, hvor amterne blev nedlagt. Det vil NKF gerne råde bod på. Forbundet har produceret tre korte film om nogle typiske kulturlandskaber: Heden, Jord- og Stendiger og Arkegårde som bærere af kulturmiljø. Disse film vil på seminaret danne udgangspunkt for tre seancer med samtalecafeer, hvor deltagernes viden og kompetencer kommer i spil.

Onsdag d. 14. juni er der indlæg om, hvordan de enkelte nordiske lande administrerer og bevarer/forvalter kulturlandskaber og kulturmiljøer.

Bemærk: For medlemmer af Kulturlandskabsforbundet er der i umiddelbar forlængelse års-ekskursion Læsø.

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

Find program og praktisk information om pris, tilmelding mv. her

Publiceret:
28/03/2023