Nordiska museiförbundets svenska sektion inbjuder till nordisk museikonferens i Stockholm

14-16 september 2023 | Tema: Tvärvägar – rörelse i tid, rum och tanke. Tilmelding: Gerne inden 22. juni.

Vid Nordiska museiförbundets presidiemöte i Stockholm i september 2022 valdes Tvärvägar – rörelse i tid, rum ochtanke som tema för 2023 års nordiska museimöte. De nordiska arbetsutskotten har därefter gemensamt utarbetatföljande underteman för konferensen:

 • Gränsöverskridande samverkan och framtidens kompetensbehov
 • Existentiell hållbarhet – meningsskapande och hållbarhetsaspekter
 • Gestaltning i och bortom rummet – digitala verktyg och demokratiserad tillgänglighet

Konferensens tema syftar till att belysa aktuella trender inom museisektorn och utforska hur vi i en nordisk kontext
kan vidga perspektiven och verka på bred front. Arbetet involverar såväl studenter som forskare och museiverksamma.

Konferensen äger rum på Sjöhistoriska museet. Den svenska sektionen uttrycker sin tacksamhet för
museets stöd till konferensen. På fredag eftermiddag finns även tid avsatt för besök till Museiparken:
Etnografiska museet, Tekniska museet, Riksidrottsmuseet och Polismuseet.

Program

Torsdag 14. september

 • Kl. 12.20-13.30 Lunch på Sjöhistoriska museet
 • Kl. 13.30-13.45 Inledningsord från svenska sektionen
 • Kl. 13.45-14.30 Kajsa Hartig, chef för museiupplevelse och samlingar vid Västernorrlands museum: Storytelling i det publika ekosystemet, bortom museets fyra väggar – Ett sätt att bidra till hållbara samhällen.
 • Kl. 14.30-15.15 Anne Provst, direktør vid Museum for Forsyning og Bæredygtighed: Museum for hvem? Hvilke overvejelser der skal gøres når man skal etablere et nyt museum – formål, hvem er det for – skal det være for alle. Skal et lokalt museum kunne spejle alle lokale, og hvis man kun fokuserer på det lokale, hvad så med turisterne?
 • Kl. 15.15-15.45 Kaffepaus
 • Kl. 15.45-16.30 Greger Sundin, intendent vid Nationalmuseum, ger exempel på hur ny teknik och digitala redskap blivit en del av Nationalmuseum arbetsmetod.
 • Kl. 16.30-17.00 Rundabordet samtal om framtidens kompetensbehov vid de nordiska museerna
 • Kl. 17.00-18.00 Visning av Sjöhistoriska museet
 • Kl. 19.00-21.30 Gemensam middag på Blå Porten

Fredag 15. september

 • Kl. 9.00-10.00 Studenter från kandidat- och masterprogram håller kortare presentationer med utgångspunkt i deras bild av kunskapsbehovet inom framtidens museiorganisationer. Matchar utbildningarnas innehåll museernas behov?
 • Kl. 10.00-10.45 Diskussionen fortsätter i rundabordet samtal samtidigt som kaffe och kaka serveras
 • Kl. 10.45-11.30 Leena Paaskoski, adjungerad professor i museologi vid Jyväskylä universitet, och med bakgrund från Finlands skogsmuseum Lusto, talar om konceptet dynamiskt museum och hur museer kan utveckla ekosociala arbetssätt.
 • Kl. 11.30-12.15 Clara Åhlvik, utställningschef vid Nobelprismuseet, talar om existentiell hållbarhet med utgångspunkt från den tidigare utställningen Evigt Liv på Liljevalchs.
 • Kl. 12.15-13.15 Lunch
 • Kl. 13.15-14.00 Karen Espelund, administrerende direktør vid Museene i Sør-Trøndelag (MiST): “Alle FNs bærekraftsmål er relevante for oss som museum”.
 • Kl. 14.00-15.00 Kirsti Strøm Bull, professor emerita vid universitetet i Oslo och Maja Kristine Jåma, ledamot av norska Sametinget: “Museenes oppgave i kjølvannet av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid”.
 • Kl. 15.00-15.30 Kaffepaus
 • Kl. 15.30 -17.00 Tillfälle till besök till närliggande museer i Museiparken; Etnografiska museet, Tekniska museet, Polismuseet, Riksidrottsmuseet och Sjöhistoriska museet.
 • Kl. 18.00-21.30 Middag på Sjöhistoriska museet

Lørdag 16. september

 • Kl. 10.00-10.45 Museolog Caroline Owman, från Stockholms universitet, talar utifrån sin avhandling ”Det meränmänskliga museet”.
 • Kl. 10.45-11.15 Kaffepaus
 • Kl. 11.15-12.15 Vad tar vi med oss från konferensen och hur går vi vidare i Nordiska museiförbundet?
 • Kl. 12.15-13.15 Avslutande lunch

Praktisk information

Anmälan till konferensen görs till: info@mhm.uu.se, gärna före tisdag den 22 juni.

Konferensavgiften är 2750 SEK och inkluderar program och måltider. Vid avbeställning senast den 15 augusti
återbetalas konferensavgiften minus en administrationsavgift om 700 SEK.

Betalning från Sverige sker till bankkonto: 6501 – 469 598 441. Från övriga länder betalas till Handelsbanken,
IBAN: SE46 6000 0000 0004 6959 8441, BIC: HANDSESS

Hotellförslag:

Stockholm erbjuder ett stort antal övernattningsmöjligheter i olika prisklasser. Konferensdeltagarna
ansvarar själva för bokning av hotell via t ex Hotels.com och Booking.com. Vi kan tipsa om Drottning Victorias
Örlogshem, Best Western Hotell Karlaplan, Elite Hotell Stockholm Plaza eller Hotell Gyllene Geten.
Drottning Victorias Örlogshem erbjuder rabatt för konferensdeltagare. Uppge “konferens på Sjöhistoriska
museet” vid bokningen.

Kontaktpersoner:
Cecilia Ödman
Ordförande i svenska sektionen
cecilia.odman@gustavianum.uu.se

Klas Helmerson
Sekreterare i svenska sektionen
klashelmerson@hotmail.com

Eva-Lena Bergström
Programansvarig
eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se

Thérèse Toudert
Programansvarig
therese.toudert@surgsci.uu.se


Med förbehåll för enstaka förändringar i programmet.

Publiceret:
02/06/2023