Ny digital platform til håndtering af metaldetektorfund

En række danske museer og Aarhus Universitet er gået sammen om udviklingen af en digital platform til håndtering af metaldetektorfund til brug i forvaltning, formidling og forskning. Arbejdsgruppen har modtaget en generøs bevilling fra KROGAGERFONDEN, som sikrer udvikling af platformen og dens praktiske implementering igennem projektfasen (18 måneder). Alle danske museer med arkæologisk ansvar er inviteret til at bidrage med ideer og input til udvikling af platformen.

Metaldetektorer har i de senere år stået for nogle af de mest opsigtsvækkende fund i dansk arkæologi. Dansk metaldetektorarkæologi fremstår som en unikt og internationalt anerkendt succeshistorie, som forener de bedste sider af den danske model med en bred folkelig involvering i det arkæologiske arbejde og en decentral museumsstruktur.

Men den enorme tilvækst af fund i de senere år udgør også en stigende arbejdsbyrde på museerne. I dag er kun en brøkdel af de mange nye fund tilgængelige for en bredere offentlighed, for museerne og for forskningen. Manglen på en fælles strategi og et centralt værktøj til registrering gør, at det store formidlings- og forskningsmæssige potentiale af metaldetektorfundene ikke kan udnyttes. Med denne udvikling står Danmark efterhånden tilbage fra andre europæiske lande, hvor man med stor succes har udviklet værktøjer til registrering og formidling af metaldetektorfund, for eksempel det engelske ’Portable Antiquities Scheme’.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter af Moesgård Museum, Odense Bys Museer, Nordjyllands Historiske Museer og Aarhus Universitet er gået sammen om at udvikle en digital platform til håndtering af metaldetektorfund til brug i formidling, forskning og forvaltning. Den konkrete målsætning er, at bidrage til en løsning af de ovennævnte udfordringer (øget fundmængde, tilgængelighed af data, arbejdspres på museerne) ved at udvikle en digital registreringsplatform.

Platformen skal give de mange kompetente metaldetektorbrugere mulighed for selv at uploade fund og forsyne museet med de grundlæggende informationer om fund og fundsteder. Systemet vil være sammenkoblet med centrale og museale databaser (f.eks. MUD, SARA og Fund og Fortidsminder) og skal:

  • lette den store arbejdsbyrde som detektorfund er for mange museer
  • muliggøre en ensartet registreringspraksis
  • øge tilgængeligheden af fund og fundoplysninger til offentligheden.
  • muliggøre brugen af metaldetektorfund i forskning
  • inddrage og opkvalificere metaldetektorbrugere

Platformen vil blive designet på baggrund af en detaljeret brugerundersøgelse og dertil knyttet kravdefinition. Både aktive detektorfolk og museer inddrages i brugerundersøgelsen igennem kvalitative interviews, online surveys og workshops. Projektet udvikles i tæt dialog med Kulturstyrelsen og er sammentænkt med den nye nationale museumsdatabase SARA.

Som led i udviklingsarbejdet vil der blive afhold konferencen ’Chance or challenge  – metal detector finds in heritage practice and research’ på Moesgård Museum den 23. juni, med oplæg af både danske og internationale foredragsholder. Hensigten med konferencen er at tjene som inspirationskilde og diskussionsforum for hvordan dansk arkæologi skal håndtere det voksende antal af detektorfund i fremtiden, og hvordan vi kan udnytte fundenes potentiale for forskning og formidling.

For tilmelding til konferencen se her https://auws.au.dk/Change_or_challenge_conference

Ved spørgsmål til projektet kontakt Andres Dobat: farkado@cas.au.dk

 

 

 

 

 

Publiceret:
12/04/2016