Ny forskning: Skole-museumsamarbejde engagerer børn og motiverer lærere

15 skoler, museer og kommuner har gennem halvandet år samarbejdet om at skabe læringsforløb til skoleelever. Partnerskaber er udbytterigt for både skoleelever, museumsformidlere og lærere, viser forskningsrapport.

”De deltagende voksne fra museer og skoler har fortalt om, at udviklingen af undervisningsforløb har motiveret dem til at finde mere glæde i deres arbejde. Eleverne har ligeledes fået et stort udbytte, dels i form af læringsudbytter af både social og faglig karakter samt identifikationsskabende udbytter, som specielt har hjulpet de udfordrede elever, fordi de har fået en ny og anderledes scene at deltage i undervisningen på, ” fortæller Gertrud Latif Knudsen, projektleder bag følgeforskningsrapporten 'Museet i den åbne skole'.

Elever som medudviklere højner læringsudbytte
Rapporten viser, at inddragelse af elever i udviklingen af læringsforløb er gavnlig for elevernes egen vurdering af opnået læringsudbytte, og på den baggrund anbefales det at inddrage elever som medudviklere af undervisningsforløb. Eleverne bliver mere interesserede i at komme på museer efter forløbet, når de har oplevet medbestemmelse i udviklingsprocessen. Samtidig vurderer de elever, som har oplevet medbestemmelse også, at de har lært mere end de elever, som tester forløb, de voksne har udviklet. Dernæst er det positivt og motiverende for eleverne at vide, at de er med til at udvikle noget til andre. Endeligt anbefales det at inddrage eleverne tidligt i processen, for eksempel ved at spørge eleverne, hvad de ønsker at vide noget om.

Udbytterigt men brug for flere hænder
Følgeforskningen giver et klart billede af, hvor givtigt, udbytterigt og motiverende, det er for alle parter, at deltage i udviklingen af læringsforløb, som netop understøtter folkeskolereformens hensigt om den Åbne Skole. Men den viser samtidig, at det er et fællesskab for de få ildsjæle, og at der skal flere hænder til. Folkeskolelærere fortæller, at de ligesom museumsinspektører oplever at være ret alene med arbejdet om at inddrage museer i undervisningen. Derfor har de støttede forløb i Museet i den Åbne Skole været gavnlige, fordi lærere og museumsinspektører her har fundet ligestillede at arbejde og blive inspirerede sammen med.  Når der udvikles undervisningsforløb til eleverne i samarbejde med et museum, står det klart, at arbejdet er mere omfattende, end deltagerne havde regnet med. Samtidig er der i undervisningssituationer behov for flere hænder for at få alle elever med. Derfor anbefaler rapporten at anvende en netværkstilgang, hvor lærere og museumsinspektører inddrager frivillige eller andre, som kan hjælpe med at gennemføre undervisningsforløb. Ellers er der stor risiko for, at ikke alle elever indfrier mål og opnår gode læringsudbytter. De udfordrede elever har særligt brug for ekstra støtte, for ikke at forstyrre egen og andre elevers læring.

Udviklingstid og eksterne skolekonsulenter 
Skolelederne skal sætte udviklingstid af til lærernes arbejde med museer. Det tager nemlig lang tid dels at udvikle nye undervisningsforløb, at teste dem og at omforme undervisningsforløb til genanvendelige forløb for andre klasser. Skolerne opfordres til at inddrage både lokale skolekonsulenter samt regionale SkoletjenesteNetværk konsulenter i arbejdet med museer. Det giver bedre resultater, hvor der i Museet i den Åbne Skole har været en aktiv kommunekonsulent, der har kunnet bistå lærere og museumsinspektører i planlægningen og ikke mindst til at formidle de udviklede undervisningsforløb til andre. Eksterne konsulenter har på samme vis bistået lærere og museumsmedarbejder med at finde eksterne midler, som har gjort, at disse projekter har haft bedre vilkår end de projekter, hvor der ikke har været en aktiv kommunal skolekonsulent. Kommunen har desuden overblik over de lokale muligheder og personer, som kan inddrages, når man ønsker at udvikle Åben Skole i samarbejde med museer.

Publiceret:
09/11/2017