Slotts- og herregårdssymposium

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er vært for Nordisk slots og herregårdssymposium, der afholdes 21.-23. september i Oslo.

Årets program har særlig fokus på de udfordringer, der knytter sig til det internationale museumråd ICOMs nyligt vedtagne museumsdefinition, der eksplicit fordrer, at museer arbejder inkluderende og med sigte på diversitet og bæredygtighed. Med symposiet lægges op til en debat om, hvilken betydning den nye definition kan have for herregårdenes kulturarv i musealt regi.

I forbindelse med symposiet tilbydes også ekskursioner til en række norske herregårde og herregårdsmuseer.

NB: sidste tilmeldingsdato den. 25. juni.

Se program her.

Link til tilmeldingen findes på sidste side i programmet.

Publiceret:
21/06/2023