Stipendiater til Det Danske Institut i Athen

Ansøgningfrist: 20. februar 2022.

Kunst- og litteratur-ophold

Grækenlands rige kultur og historie suppleres  af en levende samtidskunstscene, og DIA hjælper aktivt med at skabe møder mellem danske stipendiater og lokale kunstnere, kuratorerog kunstinstitutioner.
Kunstnere, kuratorer, forfattere, arkitekter,etc. kan ansøge med et projekt relateret til Grækenland.

DIA tilbyder ophold af 1 til 3 månedersvarighed med fokus på kunstnerisk fordybelse, research og udveksling. I Athen kan du udfolde dit arbejde i en urban kontekst, hvor Europas mangefacetterede nutid møder en kompleks historisk arv.

Ansøgningsskemaer downloades fra instituttets website
Sendes i en samlet pdf-fil til: kaspar.thormod@diathens.gr

Mere info:
diathens.gr/ophold

Forskningsophold

Hvert semester udbydes desuden et tremåneders ophold til en specialestuderende (inkl. rejsestipendium). Stipendiet kan tildeles studerende, som har skrevet specialekontrakt, når opholdet påbegyndes.

Ophold af 1 til 3 måneders varighed kan søges af forskere og studerende med et projekt inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Ansøgningsskemaer downloades fra instituttets website
Sendes i en samlet pdf-fil til: kaspar.thormod@diathens.gr

Mere info:
diathens.gr/ophold

 

Publiceret:
04/02/2022