Tidsskriftet Gefjon søger papers

I de senere år er forsknings- og publiceringskravene i museumsverdenen blevet skærpet, hvilket naturligt
afføder et behov for publiceringskanaler, der er tilpasset disse krav. På den baggrund har Museum
Sydøstdanmark og ROMU i fællesskab taget initiativ til at stifte tidsskriftet Gefjon – arkæologi og nyere tid.
Vi har modtaget mange spændende bidrag til Gefjon 1, som udkommer i 2016. Derfor har vi Gefjon 2 på
tegnebrættet, og hører gerne fra potentielle bidragsydere allerede nu, både med skuffemanuskripter og
nye idéer.
 
Tidsskriftet, som i trykt form vil udkomme en gang om året, modtager manuskripter, som behandler
videnskabelige problemstillinger af arkæologisk, historisk, etnologisk, sociologisk, antropologisk og
museologisk art. Vi forestiller os, at bidragsydere kan komme fra den danske kulturhistoriske
museumsverden såvel som universiteterne, men der er principielt set ingen grænser.
 
Publiceret:
14/03/2016