Tings Tale – Call for abstracts

Det fagfællebedømte tidsskrift Tings Tale opfordrer hermed til indsendelse af et kort abstract på ca. en side med artikelforslag. Deadline for abstracts er den 1. december 2023. Den endelige deadline for indsendelse af artiklerne er den 1. marts 2024.

Det gode abstract kan/bør:

  • Fortælle om artiklens baggrund og kontekst.
  • Adressere artiklens centrale forskningsspørgsmål.
  • Nævne den tidligere forskning i emnet.
  • Adressere artiklens formål.
  • Adressere metodiske og teoretiske tilgange.

Tings Tale udkommer en gang om året i bogform fra det faglitterære forlag Nord Academic. Udgivelsen er finansieret af museer og arkiver i det jyske og fynske område – se mere her

Forfattervejledning findes her

Formål

Med et tværfagligt fokus på materialitet både i kulturhistorien (nyere tid og arkæologi) og i kunsthistorien behandler dette tidsskrift menneskets historie fra forhistorien til nutiden. Det er målet at bringe nye perspektiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger.

Indholdet i Tings Tale

Tings Tale er et fagfællebedømt tidsskrift, der opfordrer til indsendelse af både empirisk og teoretisk funderede artikler. Mulige tilgange kunne være: forskningsresultater inden for kultur- og kunsthistorie, forhistorisk-, middelalder- og nyere tids arkæologi, naturvidenskabelige forskningsresultater, autenticitet, handlingskæder, ligesom artikler der omhandler teori og metode er velkomne. Tidsskriftet inkluderer et væld af faglige tilgange til studierne af, hvorledes materiel kultur er en del af sociale og kulturelle sammenhænge. Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle afskygninger, såvel genstande som dokumenter, billeder, fotos, værker eller præparater til belysning af natur- og kulturhistoriske aspekter samt synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk materiale eller hele kulturmiljøer. Tidsskriftets tværfaglighed omfatter fagligheder såsom historie, arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm.

Bidrag

Tidsskriftet Tings Tale er et flersproget tidsskrift. Bidrag kan indsendes på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Alle bidrag skal ledsages af et engelsk resumé (ved engelsksproget artikel dog dansk resumé).

Bidragene er karakteriseret ved at være empirisk funderede, og involverer teoretisk og/eller metodisk baserede argumenter på et tydeligt empirisk og kildemæssigt grundlag. Således skal artiklerne i et eller andet omfang kunne bidrage med indsigter, der også kan interessere folk fra andre fag og med andre empiriske interesser, end det forfatteren repræsenterer. Bidrag kan have lokalhistoriske vinkler, men altid under forudsætning af, at disse forholder sig til en bredere kontekst og diskuteres komparativt og/eller teoretisk.

Redaktionen for Tings Tale holder et møde i starten af december, hvor alle modtagne abstracts vurderes af redaktionen. Ved dette møde udvælges et antal abstracts, som herefter inviteres til at indsende en færdig artikel til peer review.

Redaktion

Forslag til artikler sendes til en af redaktørerne:

Publiceret:
11/09/2023