Tre medskabende museumsprojekter får støtte af VELUX FONDEN

Tre nytænkende museumsprojekter får i alt 15 mio. kr. af VELUX FONDEN. Besøgende kan se frem til at være med til at finde fortidens spor i nutidens tegn og skabe fremtidens fortælling.

VELUX FONDENs museumsprogram sigter mod at styrke både de danske museers forskning og deres formidling til et bredere publikum. Fikspunktet er øget samarbejde mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere.

De tre projekter får hver en bevilling på 5 mio. kr. og involverer i alt fire museer, tre universiteter og flere andre samarbejdspartnere. Fælles for projekterne er tæt integrerede forsknings- og formidlingskomponenter og fokus på at skabe indsigt og engagement via medinddragelse.

De tre projekter er:

  • Tidslinjen. Anvendt arkæologi i Køge Nord (Køge Museum, Museum Sydøstdanmark)
  • Dér, hvor vi bor, nu, engang og i fremtiden (Frilandsmuseet, Natmus)
  • Craftværk (Trapholt)

Læs mere om VELUX FONDENs museumsprogram og årets tre projekter her

Publiceret:
01/06/2021