Tre museumsprojekter får støtte af VELUX FONDEN til at sætte spot på modeller, miljøhistorie og medborgerskab

De tre museumsprojekter får i alt 14 mio. kr. af VELUX FONDEN og involverer en lang række muser i Jylland og København og fem universiteter.

Fælles for projekterne er skæringspunktet mellem forskning og museal formidling og fokus på medinddragelse. 

VELUX FONDENs museumsprogram sigter mod at styrke både de danske museers forskning og deres formidling til et bredere publikum. Fikspunktet er øget samarbejde mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere.

De tre projekter får hver en bevilling på 4,7 mio. kr.

De tre projekter er:

  • De udstødte, de uvelkomne og de beundrede – resocialisering, velfærd og demokratisering 1945-1950. (Sydvestjyske Museer, Vardemuseerne, Viborg Museum).
  • Modellens kraft (Nationalmuseet, Moesgaard Museum og Steno Museet).
  • Det mangeartede museum (De Kulturhistoriske Museer i Holstebro).

Læs mere om VELUX FONDENs museumsprogram og årets tre projekter her

Publiceret:
03/08/2022