Vdr. Den Antropologiske Samling og Antropologisk Laboratorium ved Københavns Universitet

Antropologisk Laboratorium og Den Antropologiske Samling er pr. 1. januar 2023 administrativt overflyttet fra Retsmedicinsk Institut til Globe Instituttet. Begge institutter hører under det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, så der er tale om en intern overflytning indenfor fakultetet.

Baggrunden for overflytningen er ønsket om at styrke det videnskabelige miljø inden for de naturvidenskabelige analyser af arkæologisk materiale, herunder humant materiale til gavn for de danske/grønlandske museer. Der ændres ikke på samarbejdsaftaler eller rutiner overfor museerne.

Den Antropologiske Samling er derved kuratorisk placeret sammen med de andre kvartærsamlinger (zoologiske og geologiske) ved ArchaeoScience (https://archaeoscience.ku.dk) på Globe Instituttet. Det kuratorske ansvar for og ledelsen af samlingerne er herved også overgået fra professor, institutleder Niels Lynnerup til professor, sektionsleder Kurt H. Kjær.

Den Antropologiske Samling befinder sig stadig fysisk på Panum Instituttet, i de eksisterende lokaler og faciliteter. Den daglige ledelse af Den Antropologiske Samling og de human osteologiske analyser i Antropologisk Laboratorium varetages fortsat af lektor, ph.d. Marie Louise Jørkov. Niels Lynnerup vil fortsat være forskningsmæssigt tilknyttet samlingen.

Kontakt: Marie Louise Jørkov: mljorkov@sund.ku.dk eller Kurt Kjær: kurtk@sund.ku.dk

Publiceret:
19/01/2024