Museumsdirektør til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

Kan du formidle fortiden, så du bevæger mennesker i nutiden?

Ansøgningsfrist: 28-09-2022 kl. 08.00

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro står foran en række spændende opgaver og muligheder. Du har, som vores nye direktør, mulighed for at stå i spidsen for et bredt kulturhistorisk museum med fokus på udvikling af det faglige indhold, aktiviteter og udstillinger. Der er netop vedtaget en strategi for de kommende år, som skal styrke museet. Både hos bestyrelse og personale er der åbenhed over for de vanebrud og nye perspektiver, som et lederskifte kan medføre.

Dine vigtigste ansvarsområder

 • Du træder ind i et veldrevet, forskningsbaseret museum, der sætter fokus på formidling og publikum.
 • Dine ansvarsområder vil blandt andet omfatte den gode og professionelle kontakt med museets eksterne parter; statsligt, kommunalt og privat, til gavn for museet.
 • Du skal have lyst til og evne til sammen med medarbejderne og museets mange frivillige at skabe resultater og udvikle museets faglighed, formidling og besøgstal. Du interesserer dig for mulighederne for at gøre museet endnu mere tilgængeligt for både fysiske og digitale besøgende.

Din profil og dine kvalifikationer

Du forventes at have en relevant uddannelse og dermed faglighed samt erfaring med formidling og kendskab til den kulturhistoriske museumsverden. Ligeledes forventer vi, at du har erfaring med god og kompetent ledelse, både i forhold til den faglige ledelse og til at lede og engagere ansatte og frivillige. Vi er naturligvis parate til at støtte dig i at udvikle dine lederkompetencer i jobbet.

Vi er også nysgerrige på dine formelle og uformelle kvalifikationer, eksempelvis:

 • uddannelsesbaggrund og efteruddannelse
 • interesse for at fordybe sig fagligt i museets kernefelter og sammen med medarbejderne opdyrke nye forskningsfelter og formidlingsformer
 • erfaring med at tiltrække ekstern finansiering til samling, forskning og udstillinger
 • interesse for den del af landet, museet befinder sig i
 • kommunikative tilgang og kompetencer, herunder din erfaring med formidling via presse, sociale medier mm
 • hvilke visioner har du med museet?

… og på din personlighed

 • i hvilken grad er du en udadvendt og opsøgende person – med lyst og evne til at tale interesseret med alle?
 • kan du fornemme, hvad der rører sig i kulturlivet, i lokalsamfundet og i kommunen, og vurdere hvilke netværk det er nyttigt at engagere sig i?
 • kan du skabe det nødvendige overblik over de mange aktiviteter og relationer, der rummes i museet?

Hvad møder du?

Museet har været igennem en stor udvikling og består nu af tre steder, men én organisation.

Hjerl Hede, Strandingsmuseum St. George i Thorsminde og Holstebro Museum har hver sin profil men samme grundlæggende mål: at formidle lokal og regional kulturhistorie fra fortid til nutid på en attraktiv måde med udgangspunkt i egne samlinger.

Der er i de seneste ti år investeret meget i bygninger og udstillinger, og der er engagerede og dygtige medarbejdere alle tre steder, så du møder et både solidt og visionært udgangspunkt.

Du kan læse omtale af De Kulturhistoriske Museer. Klik her. På Museets hjemmeside kan du se en uddybende beskrivelse af De Kulturhistoriske Museer, stab, strategi og strategiske projekter. Klik her.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Bestyrelsesformand Henrik Tvarnø på telefon 29 17 10 17 eller mail htprivat@hotmail.com

Praktisk information

Vores nye museumsdirektør ansættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsesformanden. Stillingen aflønnes efter kvalifikationer. Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via Holstebro kommunes hjemmeside.

Frist

Vi skal modtage dit materiale senest den 28. september 2022 kl. 08.00. Første samtalerunde finder sted i uge 41. Vi forventer at holde to samtalerunder, begge i Holstebro. De kandidater som vi gerne vil se til en anden samtale, vil blive tilbudt til at udfylde en personprofil og en kognitiv test. Herefter bliver du inviteret til en personlig tilbagemelding på disse. Det sker mellem første og anden samtale

Publiceret:
31/08/2022