Projektleder til ”Museernes Grønne Akademi” 

Ansøgningsfrist: 26-08-2022

Organisationen Danske Museer (ODM) søger en projektleder i 2,5 år til udvikling og drift af et profileret grønt omstillingsprojekt: Museernes Grønne Akademi. Målet med akademiet er at flytte museerne i Danmark i en grønnere retning. Fokus er på kortlægning, analyse, vidensindsamling og kursusforløb ud fra en række fokusområder, som er særligt relevante for museer. Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere i og uden for museumsbranchen – og i flere lande.  

Dine primære opgaver  

 • Projektledelse, herunder at sikre projektets fremdrift og opfyldelse af målsætninger 
 • Styring af tidsplan, ressourcer og budget 
 • Relevant rapportering til styregruppe  
 • Identificere og rapportere projektrisici 
 • Koordinere, inddrage og motivere en stor og diverse gruppe af samarbejdspartnere, bidragsydere og interessenter 
 • Sikre konkret produktion af kvalitetssikret materiale og indhold, herunder guides og undervisningsmateriale 
 • Udvikling og planlægning af kursusforløb i Museernes Grønne Akademi i tæt samarbejde med partnere og ODM’s uddannelsesleder 
 • Planlægning og afholdelse af brancheseminar og kickoff-event 
 • Etablering af netværk for grøn omstilling i museer 
 • Interessent- og projektkommunikation 
 • Ekstern kommunikation af projektets resultater i tæt samarbejde med ODM’s kommunikationskonsulent  
 • Ledelse af 1-2 projektansatte samt løst tilknyttede konsulenter 

Vi søger en kollega med relevant uddannelse, stærke kompetencer og gerne 5 års erfaring inden for projektledelse. Erfaring med grøn omstilling i organisationssammenhæng er et klart plus. Det samme er kendskab til kultur- og/eller museumsbranchen.  

Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, har stort overblik og er kommunikerende og god til at opbygge samarbejdsrelationer.  Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk.  Du skal beherske engelske på et niveau, hvor du kan indgå i internationalt samarbejde. 

Mere om Museernes Grønne Akademi

Mange museer har igangsat arbejdet med grøn omstilling, men har efterspurgt viden, koordinering og efteruddannelse. Samtidig har museerne naturligvis som samfundsinstitution et ansvar for at bidrage positivt til samfundets kamp for et bedre klima. Det er baggrunden for, at ODM har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi. Målet med akademiet er at flytte museerne i en mere grøn retning, så de både kan leve op til deres formål om at bevare, forske i og formidle kulturarven og samtidig bidrage til en bæredygtig fremtid. Akademideltagere skal derfor forpligte sig på et charter, som sikrer, at museet arbejder strategisk og praktisk med grøn omstilling og omsætter de gode intentioner til konkrete handleplaner.  

Akademiet skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark. Museernes Grønne Akademi starter i efteråret 2022 og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: bygninger, bevaring og udstillinger. Dette suppleres af det tværgående område drift/ledelse.  Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen. Desuden trækker projektet på eksperter og best practice i ind- og udland.  Akademiet er støttet af Augustinus Fonden.

Læs mere om projektet her 

Om ODM

Vi er interesseorganisation for 172 af landets museer, besøgssteder m.m. ODM er talerør i forhold til en række museumspolitiske spørgsmål om museernes rammevilkår og sætter spørgsmål om indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling af vores fælles kulturarv på dagsordenen.  ODM har ansvar for kurser og efteruddannelse af danske museumsansatte. Organisationen har kontor i Vartov, centralt i Farvergade i København.  

Om stillingen

Vi tilbyder et job i hyggelige omgivelser. Fleksible arbejdsforhold og løn efter kvalifikationer. Hjemmearbejdsplads og telefonordning.  Kontakt direktør Nils M. Jensen på 2548 9328 for nærmere information.

Ansøgning, mærket: ”Museernes Grønne Akademi” sendes elektronisk til info@dkmuseer.dk, senest d. 26.8. Samtaler i uge 36. Tiltrædelse 1. oktober eller snarest derefter.

Publiceret:
01/08/2022