5,76 mio. kr. fra fond: “En kæmpe saltvandsindsprøjtning til grøn omstilling af danske museer”

Millionerne fra Augustinus Fonden går til at kickstarte, kvalificere og koordinere grøn omstilling af danske museer i det ambitiøse Museernes Grønne Akademi, som Organisationen Danske Museer står i bag.

Og der er glæde i museernes brancheorganisation. Forperson for ODM, Claus K. Jensen, siger:

”Det her er ekstremt vigtige midler på det helt rette tidspunkt. Selvfølgelig skal museer bidrage til at løse klimakrisen, og selvfølgelig kan museernes klimaaftryk reduceres. Det her er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til at støtte museerne i den opgave. Vi kan gøre en mærkbar forskel for den grønne omstilling, fordi vi med akademiet kan favne alle museer i landet, store som små. Og vi kan tilbyde konkrete, kvalificerede værktøjer og kurser, som er relevante for alle faggrupper. Vi glæder os virkelig til det her arbejde!”

Frank Reckendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden, siger:

”Vi er glade for, at museerne nu samlet tager fat på den grønne omstilling og skaber et forum for vidensudveksling og kapacitetsopbygning med Museernes Grønne Akademi. Samlede initiativer, der hjælper kultursektoren godt i gang med en grøn omstilling, er vigtige. Derudover støtter vi fortsat gerne enkeltinstitutioner, der ønsker at udvikle deres kerneopgaver mere bæredygtigt, eller som har modelprojekter på vej, der kan bidrage til udviklingen af den grønne omstilling i kultursektoren”.

Museumsbranchen har stigende fokus på grøn omstilling

Mange museer har igangsat arbejdet med grøn omstilling, men har efterspurgt viden, koordinering og efteruddannelse. Samtidig har museerne naturligvis som samfundsinstitution et ansvar for at bidrage positivt til samfundets kamp for et bedre klima. Det er baggrunden for, at ODM har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi. Målet med akademiet er at flytte museerne i en mere grøn retning, og akademideltagere skal derfor forpligte sig på et charter, som sikrer, at museet arbejder strategisk og praktisk med grøn omstilling og omsætter de gode intentioner til konkrete handleplaner.

Sideløbende har ODM, sammen med blandt andet forlystelsesparker og akvarier, indgået i samarbejde med Green Key/Horesta om at udvikle en egentlig miljømærkning – Green Attraction – for blandt andet museer. Det er en mærkning, som Museernes Grønne Akademi kan understøtte museerne i at kvalificere til, hvis de ønsker det. Det er ikke et krav.

ODM er desuden repræsenteret i Erhvervsministeriets Dansk Turismes Advisory Board. Det får i regeringens netop udsendte Turismestrategi får en vigtig rolle i udmøntningen af strategien, der – som navnet siger – har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling: “National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.”

Om Museernes Grønne Akademi

Museerne er vigtige samfundsinstitutioner, der tager vare på vores fælles kunst-, natur- og kulturarv, skaber indsigt og sætter menneskets liv i perspektiv. Men museernes aktiviteter sætter et klimaaftryk, som umuligt kan negligeres, og museerne er både en del af problemet og løsningen, når vi taler om klimakrisen. Skal museerne gøre en mærkbar forskel i den grønne omstilling, er der behov for en koordineret og systematisk indsamling af viden og udvikling af konkrete redskaber til arbejdet både strategisk og praktisk.

Museernes Grønne Akademi er et flerårigt projekt (1/10-22 – 31/3 2025), der skal kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne.

Projektet har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: bygninger, bevaring og udstillinger. Dette suppleres af det mere tværgående område drift/ledelse. Projektet har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen. Desuden trækker projektet på eksperter og best practice i ind- og udland.

Tre sideløbende spor sætter skub i den grønne omstilling

Museernes Grønne Akademi udvikles i tre spor: 1) Kortlægning af museernes status og udfordringer ift. grøn omstilling, 2) Viden og udvikling af guidelines inden for fokusområderne, 3) Udvikling og gennemførsel af praksisorienteret kursusforløb samt et charter, som forpligter museerne på at arbejde strategisk og praktisk med grøn omstilling og omsætte intentioner til konkrete handleplaner.

Projektets tre spor kommer til at køre sideløbende – museerne skal i gang med det konkrete arbejde så hurtigt som muligt. Efterspørgslen blandt museerne er til stede lige nu, og når det handler om grøn omstilling, er der ingen tid at spilde.

Målet er, at en betydelig del af de danske museer skal blive klædt på til og iværksætte arbejdet med grøn omstilling, såvel strategisk som praktisk. Ved projektperiodens udløb skal min. 50 museer have underskrevet det forpligtende charter. Tilsvarende skal ansatte fra min. 50 museer dimittere fra Museernes Grønne Akademi.

Projektleder søges til Museernes Grønne Akademi

Vi søger en erfaren projektleder med relevant uddannelse, indsigt i grøn omstilling og gerne med kendskab til kulturbranchen. Start 1. oktober eller snarest derefter – ansøgningsfrist 26. august.

Se jobopslag

Læs mere

Publiceret:
29/06/2022